JO ser inga fel med
FMVs visslarsystem

5 december, 2014

FOTO: Peter Kjellerås Justitieombudsmannen har inga synpunkter på Försvarets materielverks interna visslarsystem. Beslutet oroar Nils Funcke som anmälde systemet för falska löften om anonymitet.

Journalisten har tidigare berättat om ”visslarsystemet” inom Försvarets Materielverk (FMV). Anställda och leverantörer kan via myndighetens hemsida rapportera in oegentligheter, i syfte att motverka korruption, mutor och jäv.

Anmälningarna lotsas sedan vidare till det privata företaget Interaktiv Säkerhet, som ska anonymisera anmälaren innan handlingen går vidare till FMV där vissa nyckelpersoner får del av uppgifterna.

Efter en anmälan från yttrandefrihetsexperten och journalisten Nils Funcke inledde JO en granskning av FMV. Funcke ifrågasatte bland annat om konstruktionen är förenlig med reglerna för hur en myndighet ska hantera allmänna handlingar. Han undrade om det är lämpligt att myndigheter bygger system parallellt med meddelarfriheten, med tanke på de oklarheter det medför för anställda.

Han hävdade även att löftena om anonymitet är ett slag i luften. Efterforskningsförbudet och förbudet mot repressalier, det så kallade meddelarskyddet, gäller nämligen bara när uppgifter lämnas för offentliggörande i massmedier, inte när de lämnas till myndigheten som allmänna handlingar. Med andra ord har FMV all möjlighet att efterforska och straffa den som lämnar uppgifter till visselblåsarsystemet.

Utredningen är nu klar, och JO har inga invändningar mot FMVs initiativ. Enligt JO är systemet snarare ett komplement än en konkurrent till den grundlagsskyddade meddelarfriheten.  JO kan inte heller se att det getts några löften om anonymitet för anmälare:

”FMV har klargjort att anmälningar betraktas som allmänna handlingar och att den anmälare som vill vara anonym har möjlighet att avstå från att lämna personuppgifter. Därmed har myndigheten varit tydlig med hur den som vill vara anonym ska agera”, står det i beslutet.

Nils Funcke är djupt besviken. Han menar att JO enbart utgår från de avsikter som FMV har haft, och därmed missar hur användarna uppfattar situationen.

– Oavsett FMVs avsikt så ställer det här till oreda för uppgiftslämnarna vad som gäller; vilket system är det man ska tillämpa? Och vad är det egentligen som skiljer?

Han är kritisk till JOs bedömning att anmälarna är anonyma så länge de inte uppger sina personuppgifter.

– Det är bondfångeri att som FMV hävda att anonymiteten är säkrad bara för att anmälaren inte sätter ut sitt namn. Det går att efterforska på annat sätt, exempelvis utifrån ip-nummer. Jag begriper inte vilket tidevarv JO lever i. Och rent rättsligt finns det inget som hindrar FMV att göra så i det här systemet.

Hur går du vidare nu?
– Jag får fundera på det när den värsta besvikelsen lagt sig. Något måste göras. Det finns en risk att fler myndigheter får för sig att inrätta liknande system på grund av JOs beslut. Kanske har jag därmed ställt till mer skada än nytta.

– Jag var fullständigt övertygad om att JO skulle komma fram till att det är olämpligt att lansera system som ger sken av att garantera anonymitet och vara likvärdigt med det grundlagsfästa meddelarskyddet. JO har ju hittills varit en varm tillskyndare och väktare av den grundlagsfästa rätten att lämna uppgifter anonymt.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies