Gå direkt till textinnehållet

JO kräver fler svar från UD

Justititeombudsmannen misstänker att det finns systemfel i Utrikesdepartementets hantering kring allmänna handlingar.

Under ett halvår fick JO in fem olika anmälningar mot UD med klagomål på departementets utlämnande av allmänna handlingar. UD har uppgett att man handlägger ett mycket stort antal förfrågningar av den här karaktären, och medgett felaktig handläggning i de fem fallen.

JO misstänker nu att de fem fallen kan tyda på "systemiska brister" och ber UD att yttra sig över orsaken till bristerna i handläggningen, och huruvida några åtgärder vidtagits eller planerats för att komma till rätta med bristerna.

Departementet ska svara JO senaste den 2 december.

Fler videos
Fler avsnitt