Gå direkt till textinnehållet

JMK erbjöd studenter deckarjobb

”JMK-student sökes för kartläggningsuppdrag.” Så lyder rubriken till en annons som via e-post distribuerats till medlemmarna i JMKs studentkår.

”JMK-student sökes för kartläggningsuppdrag.” Så lyder rubriken till en annons som via e-post distribuerats till medlemmarna i JMKs studentkår.

Annonsören vill få hjälp med att sammanställa en biografi över en utvald person, genom att i offentliga källor hitta uppgifter om familjeförhållanden, bostadsorter, arbeten och inkomst- och förmögenhetsförhållanden.

I uppdraget ingår också att inventera rättstvister och leta fram ”eventuella lik i garderoben”.

”Det vore en fördel”, heter det i annonsen, ”om uppdraget kunde utföras till fast pris av en student med tidigare erfarenhet av att forska i offentliga källor”.

Uppgifterna ska användas i en arvstvist.

Som framgår är annonsen utformad som en befattningsbeskrivning för en privatdetektiv och uppdraget är knappast förenligt med yrkesreglernas krav på integritet och trovärdighet.

Journalisten har talat med uppdragsgivaren som berättar att intresset bland JMK-studenterna varit stort och att en student har fått jobbet.

Studentkårens ordförande Philip Lerulf beklagar att annonsen slunkit med i studentkårens egen e-postlista.

Listan innehåller studentinformation men även annonser om olika extrajobb med journalistanknytning, till exempel researchuppdrag.

– Men vi har aldrig tänkt att så här cyniska människor skulle kunna höra av sig, säger Philip Lerulf.

– Vi borde ha kollat bättre. Det här är inget som vi ligger bakom. Jag ska gå ut på sändlistan och förklara det som hänt. Vi måste vara mera restriktiva. Det är inte vårt uppdrag att sprida sådana annonser.

Kåren kommer i fortsättningen att vara mer observant på innehållet i de annonser man distribuerar.

Philip Lerulf har nu skickat ut ett meddelande på e-postlistan, där han förklarar att han och kårens övriga personal inte ska medverka i sådana sammanhang.

”Det är inte förenligt med vårt uppdrag som studiefrämjande förening att utlysa uppdrag med privatdetektivskaraktär”, skriver Lerulf.

Göran Leth, prefekt på JMK, är bekymrad över det som hänt.

– Rent principiellt är det här något som våra studenter inte alls ska ägna sig åt. Jag ska klargöra för dem att det är olämpligt. Yrkesetik är ett centralt inslag i utbildningen och studenterna bör hålla sig till de riktlinjer som finns.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos