FOTO: Tor Johnsson

Jan Helin: DN åker snålskjuts

14 november, 2013

För ett och ett halvt år sedan bestämde sig tidningarna Dagens Nyheter, Dagens Industri och Sydsvenskan för att gå ur TU. Därmed slutade de också att betala till det pressetiska systemet. Ännu är ingen lösning klar och kritiken från kollegerna är skarp.

För i år och nästa år har insamlade medel från de tidningar som är med i TU räddat ekonomin för systemet med PO och PON. Hur det blir därefter vet ingen. Samtliga tre tidningar har uttryckt att de vill vara med och betala för pressetiken även om de gått ur TU.
Chefredaktör Lars Dahmén på Sydsvenskan säger:
– Vi är jättegärna med och finansierar systemet och diskussionen pågår hur vi ska göra.
Chefredaktör Peter Wolodarski på Dagens Nyheter säger:
– DNs material granskas precis som tidigare inom ramen för det pressetiska systemet, även när vi inte är medlemmar i TU. Vårt erbjudande om att bidra till PO/PONs finansiering står dock fast.

Enligt uppgifter till Journalisten är dock det belopp DN, DI och Sydsvenskan nu är beredda att skjuta till inte i närheten av de TU har föreslagit.
Det ifrågasätter Peter Fellman på Dagens Industri.
–Vi vill täcka våra kostnader och vi vill betala. Det pågår en diskussion och jag tror inte att vi ligger långt ifrån vad som behövs för 2013.
Men några förhandlingar pågår inte i dagsläget, enligt TUs VD Per Hultengård:
– Strukturellt är det inte möjligt. Det skulle bli problem om varje tidning inför varje år ska ha en förhandling om priset för pressetiken.
I det kompromissförslag som TU ändå har gett tidningarna var budet att betala lika mycket som ett medlemskap i TU skulle ha kostat. Det är en nivå som tidningarna inte varit beredda att acceptera. Totalt betalar TU cirka 4 miljoner kronor till PO/PON. För de tre tidningarna som lämnat rör det sig om cirka 1,3 miljoner totalt.

Irritationen växer från chefredaktörer på tidningar som är med i TU och därmed betalar för det pressetiska systemet.
– Det är mycket beklagligt att så viktiga tidningar inte är med och finansierar det pressetiska systemet. Det är sant att de granskas ändå. Men anstår det verkligen en tidning som DN att åka snålskjuts? säger Aftonbladets chefredaktör Jan Helin.
– Nu snyltar Bonniertidningarna på systemet och låter konkurrenterna betala för det. Något måste hända på sikt, säger Kersti Forsberg, tidningschef på Helsingborgs Dagblads gratistidningar och ledamot i TUs styrelse.  
Hon beklagar också att de tre tidningarna lämnat TU och PO/PON.
– Det pressetiska systemet i branschens regi har fungerat väl. Det finns en risk för statlig inblandning och lagstiftning om pressetik om branschen inte står enad bakom det pressetiska systemet, säger Kersti Forsberg.
Jan Helin undrar vad dessa tidningar har emot TU.
–Det är dags att Wolodarski talar klarspråk om vad han har emot TU eftersom det är där skon verkar klämma. Det pressetiska systemet säger han ju sig vara för, han vill bara betala på något slags eget sätt. Det kanske går att ordna, såvitt jag vet har det förekommit samtal mellan TUs styrelse och DNs ledning om saken, men det verkar vara väldigt lite energi i frågan. Jag tycker att det är beklämmande. Pressetiken bygger på aktivt deltagande och finansiering av Sveriges publicister.

Bengt Ottosson, VD på Expressen och ordförande i TU beklagar att DN, DI och Sydsvenskan inte är medlemmar.
– Det pressetiska systemets finansiering är säkrad av våra medlemmar, men visst vore det en fördel om tre av Sveriges ledande dagstidningar var med i TU. Det vore bra om de tre deltog i de diskussioner som förs inom TU om viktiga branschfrågor, såväl om etik- som om affärsfrågor.

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson har tidigare uttryckt en önskan om att tidningskollegerna inom Bonniers skulle engagera sig i det pressetiska systemet. Han säger i dag att det finns en risk att trovärdigheten i det pressetiska systemet kan påverkas.
– Trovärdigheten i det självsanerande systemet skadas förstås om alla tidningar inte bidrar till finansieringen eller inte är med i TU, som är en av huvudmännen till Pressens samarbetsnämnd, och detta har redan en remissinstans till Yttrandefrihetskommittén påpekat. Men just detta är också anledningen till att jag tror på en lösning, alla tidningar vill ju egentligen värna pressetiken.

 

HELENA GIERTTA

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies