Jämställdheten i medieföretagen ökar snabbt

11 november, 2021

Andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska medieföretag har ökat från 31 till 41 procent på två år. Det visar en ny kartläggning som Nordicom vid Göteborgs universitet genomfört.

Jämställdheten i styrelserna i svenska dagstidnings-, radio- och tv-företag har ökat kraftigt på kort tid, visar Nordicoms kartläggning. På samtliga punkter är det en avsevärd förbättring mot ökad jämställdhet 2020 jämfört med 2018.

2018 var andelen medieföretag utan någon kvinnlig styrelseledamot 22 procent. Två år senare var andelen fem procent. Andelen företag med en kvinnlig styrelseordförande ökade från 11 till 35 procent under perioden. Och andelen kvinnliga ledamöter ökade alltså från 31 till 41 procent mellan 2018 och 2020.

− Jämställdhet mellan kvinnor och män anses som uppnådd om proportionerna är 40/60 eller jämnare, man kan alltså säga att medieföretagens styrelser under de senaste åren har blivit jämställda, säger Ulrika Facht (bilden), medieanalytiker på Nordicom, i en kommentar.

Trots att andelen kvinnor på ledande positioner i medieföretagen ökar, så tunnas de ut ju högre upp i företagsstrukturen som kartläggningen sträcker sig. År 2020 var till exempel bara cirka en tredjedel av vd:arna i medieföretagen kvinnor. Det är dock en ökning jämfört med hur det såg ut 2018.

Andelen kvinnliga styrelseledamöter var lägre för dagstidningsföretagen än för radio- och tv-bolagen. Sett över en längre tidsperiod har det dock skett en avsevärd ökning av andelen kvinnor på samtliga positioner i dagspressen; andelen kvinnor som ordförande har mer än tredubblats och andelen kvinnor på vd-posterna fördubblats sedan 2012.

− Sammantaget visar kartläggningen en positiv trend även om det återstår en bit till helt jämställda styrelserum och en balans mellan kvinnor och män på vd-stolen, säger Ulrika Facht.

Styrelsesammansättningen i medieföretag 2018 och 2020. Grafik: Nordicom

Undersökningen baseras på medieföretagens årsredovisningar och för 2020 ingick totalt 41 företag. En tidigare kartläggning utifrån årsredovisningar gjordes av dagstidningsbranschen 2012, studien upprepades 2018 och då inkluderades även radio och tv.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies