Internationalen fälls för Kragh-publiceringar

3 december, 2019

MEN-beslut UPPDATERAD. Tidningen Internationalen påstod att forskaren Martin Kragh var nordisk samordnare för en statligt betald propagandaapparat som svartmålade den brittiska oppositionen som spridare av rysk propaganda. Nu klandras tidningen av PON.

Den 18 januari i år publicerade Internationalen en webbartikel som till dels handlade om Martin Kragh, docent och forskare vid Utrikespolitiska institiutet.

Bland annat berättade tidningen att Martin Kragh två år tidigare skrivit en artikel som handlade om rysk desinformation i Sverige, med anklagelser mot journalister, riksdagsledamöter, fredsorganisationer och privatpersoner i Sverige.

Internationalen påstod även att Martin Kragh sitter som nordisk samordnare för brittiska tankesmedjan Integrity Initiative, som man menade var en statligt finansierad propagandaapparat med uppgift att svartmåla den brittiska oppositionen som spridare av rysk propaganda.

Publiceringen PO-anmäldes av Martin Kragh.

Det stämde inte att han var nordisk samordnare för Integrity Initiative, inte hade han heller samarbetat med dem. Däremot har han blivit tillfrågad om han var intresserad av samarbete, men tackat nej.

Kragh menar att Internationalens publicering kopplade honom till Storbritanniens militär, säkerhetstjänst och/eller regering, inte heller hade tidningen kontaktat honom inför publiceringen och gett honom chansen att bemöta kritiken.

Internationalens chefredaktör medgav att den borde ha försökt få kontakt med Kragh. Som argument lyfts även att uppgifterna i artikeln bygger på de uppgifter som publicerats i brittiska medier om Integrity Initiative. Eftersom det stod där att Martin Kragh var nordisk klusterledare så har organisationen ägnat sig åt ”lögner och överdrifter angående sin egen verksamhet”. Detta är tankesmedjans uppgift att rätta till, inte Internationalens, menar chefredaktören.

PO skriver i sin bedöming att tidningens påstående att Martin Kragh är nordisk samordnare för Integrity Initiative, att han sprider desinformation, samt att han inte givits möjlighet att kommentera, har tillfogat Martin Kragh en oförsvarlig publicitetsskada.

Nämnden finner att publiceringen har tillfogat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada. Att anmälaren inte gavs möjlighet till samtidigt bemötande har inte haft någon betydelse för nämndens bedömning.

Läs mer: Aftonbladet fälls för Kragh-publicering

Fotnot: I en tidigare version av denna artikel fanns ett korrfel där vi skrev att tankesmedjan var "en statligt finansierad propagandaapparat för Ryssland". 

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies