Fouad Youcefi var Grävgeneral vid Gräv 17 i Uppsala. FOTO: Tor Johnsson

Han föreslås ta över FGJ

16 oktober, 2017

Bråket i FGJ Fouad Youcefi föreslås väljas som ny ordförande i FGJ efter Terje Carlsson. ”Framför allt handlar min uppgift om att förvalta det arbete styrelsen gjort de senaste åren”, säger Fouad Youcefi.

Valberedningen i Föreningen Grävande journalister har nu presenterat sina nomineringar inför det extra årsmötet den 25 oktober. Nuvarande suppleanten Fouad Youcefi föreslås ta över som ordförande.

Var det självklart att tacka ja till nomineringen?
– För det första är det en stor ära att leda FGJ. För det andra har styrelsearbetet de år jag har varit med varit fruktansvärt roligt och utvecklande. Så jag såg inga skäl att tacka nej, även om jag naturligtvis behövde fundera lite grann. Det är ett omfattande uppdrag som kräver en hel del ideell tid, man måste vara säker på att man har både sin partner och sin arbetsgivare med sig, säger Fouad Youcefi.
 
Vad vill du göra som FGJ-ordförande om du blir vald?
– Framför allt handlar det om att förvalta det arbete som styrelsen har gjort de senaste åren. Vi har haft en jättestabil ekonomi som måste fortsätta vara stabil, vi har ett spännande grävseminarium i Helsingborg som vi behöver följa upp och jobba vidare med tillsammans med arrangörsgruppen, vi har utvecklingsmöjligheter vad gäller vår egen webbsida.
 
– Samtidigt ser jag inte framför mig några stora omdanande nya projekt fram till nästa årsmöte. Det här är ett uppdrag som för min del sträcker sig fram till ordinarie årsmöte. Och som handlar framför allt om att förvalta det som föreningen har på bordet just nu, fortsätta på de utvecklingsbitar vi redan pratat om.
 
Vill du fortsätta även efter nästa årsmöte?
– Min utgångspunkt är att jag är ordförande fram till nästa årsmöte. Vad som händer sedan får framtiden utvisa.
 
Nils Hanson i valberedningen betonar att det är en fördel är du är väl insatt i de projekt styrelsen ville driva inom Framtid FGJ. Vad tänker du om möjligheten att driva vidare dem?
– Årsmötet har gett ett besked om att vi inte kan avlöna någon i styrelsen för att genomföra dem. Det utesluter inte att vi fortsätter arbeta med några av projekten. Exakt i vilken omfattning och hur det kommer att bli vill jag att vi gemensamt i den nya styrelsen tar beslut om, efter det extra årsmötet den 25 oktober.
 
– Jag har svårt att se hur man på ideell basis kan jobba vidare med alla de delar som var propositionen, utan här kommer vi kanske att behöva välja, och det behöver styrelsen ta en ordentlig diskussion kring när det finns en vald styrelse.
 
Hur skadad är föreningen efter den här striden runt projekten och er vilja att arvodera ordföranden?
– Jag tycker inte att föreningen har gått skadad ur det här, utan medlemmana har lämnat ett besked, det har fått ett antal styrelsemedlemmar att lämna sina poster. Jag respekterar deras beslut. Men jag ser inte att föreningen tagit stor skada av beslutet på årsmötet. Vi har fortfarande en stabil ekonomi, engagerade medlemmar och spännande projekt framför oss för att stärka den grävande journalistiken.
 
– Men såklart är det jobbigt att förlora kompetenta styrelsemedlemmar som har bidragit till föreningen på ett fantastiskt sätt under flera år.
 
Du ser det inte som en klyfta i föreningen som behöver överbryggas?
– Nej, som jag såg det fanns det oenighet i styrelsen kring förslaget som kom på årsmötet. Det förslaget röstades ner. Nu går vi vidare och tittar på andra frågor. Min erfarenhet av styrelsearbetet är att vi är en väldigt effektiv och handlingskraftig styrelse som ofta är överens om saker när vi diskuterat färdigt.
 
Till ny kassör i FGJ föreslås Johan Wessman. Nya suppleanter föreslås bli Arne Müller, frilans, Lena Pettersson, Sveriges Radio, och Anna Tiberg, Dagens Arbete.
Taggar: FGJ

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.

Inlagt av Jan Mosander mån, 2017-10-16 17:18
Jag tror det blir alldeles utmärkt med Fouad.
Bråket i FGJ

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies