FOTO: Tor Johnsson

GRN granskar
tidningars webb-TV

18 januari, 2017

Granskningsnämnden har på initiativ av Myndigheten för press, radio och TV börjat granska tidningssajters webb-TV-inslag, som redan omfattas av det självreglerande pressetiska systemet inom ramen för PO/PON.

Vid sitt senaste sammanträde i december fällde Granskningsnämnden för radio och TV (GRN) Dagens Nyheter för ett webb-TV-inslag där man kunde se en trailer för nya biofilmen Ghostbusters, för ”otillbörligt gynnande av kommersiella intressen”. Samtidigt friade nämnden ett flertal webb-TV-inslag från andra tidningssajter, bland dem GP och Nynäshamns Posten. Nämnden konstaterade dock att även dessa inslag omfattades av nämndens tillsyn, eftersom de utgjorde ”beställ-TV-tjänst” enligt radio- och TV-lagen från 2010 som bygger på EU-direktivet om audiovisuella medietjänster.

Samtliga ärenden var så kallade initiativbeslut, det vill säga att det var Myndigheten för press, radio och TV som beslutade att låta GRN granska inslagen utan att det inkommit en extern anmälan.

Två ledamöter i nämnden meddelade skiljaktig mening rörande flera av besluten: kommunikatören och tidigare journalisten Staffan Dopping samt den tidigare DN-medarbetaren Clas Barkman.

– Jag anser att TV-inslaget är ett komplement som är oskiljaktigt från det övriga journalistiska innehållet på sajten. Enligt radio- och TV-lagen ska sådana inslag inte omfattas av tillsyn från Granskningsnämnden. En analys som gjorts av EU-domstolens generaladvokat visar att den här sortens inslag inte ska omfattas, säger Clas Barkman.

– Vi har tidigare haft starka invändningar mot att Granskningsnämnden försökt utvidga sitt verksamhetsområde till att inte bara omfatta traditionella TV-kanaler utan även tidningar. Vi regleras av tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och följer de pressetiska reglerna. Vi kommer att gå igenom det aktuella beslutet, men jag noterar att flera personer anmält sig som skiljaktiga – just med en liknande invändning som vi har haft, säger Caspar Opitz, redaktionschef på Dagens Nyheter.

Allmänhetens Pressom­buds­man (PO) Ola Sigvardsson anser att det är olyckligt att TV-inslag på tidningssajter kan granskas av två olika instanser:

– Det här visar tydligt på behovet av en samlad gemensam medieetisk funktion. Det blir förvirrande för allmänheten när det finns två instanser man kan anmäla till, och som har olika regelverk, säger Ola Sigvardsson.

Frågan om en gemensam me­dieombudsman (MO) har väckts tidigare av såväl PO som Utgivarna, och frågan ligger nu hos kulturdepartementet men något konkret förslag har ännu inte lagts fram.

PO har flera gånger tidigare granskat webb-TV-inslag på tidningssajter som ingår i det självreglerande pressetiska systemet. I februari 2015 fällde PON till exempel ett webb-TV-inslag om Hans Scheikes sekt som publicerats på Expressens sajt.

Skälet till att det har dröjt till nu innan Granskningsnämnden börjat granska webb-TV är att det inte var möjligt för Myndigheten för press, radio och TV att begära ut referensfiler för webb-TV förrän en lagändring genomfördes i början av 2016.

– Därför har det varit några års eftersläpning. Men nu är det möjligt och myndigheten har valt att ta initiativ, dels för att se vilka aktörer som ägnar sig åt den här typen av tillhandahållande, dels för att se om reglerna efterföljs, berättar Helena Söderman, enhetschef för tillsynsfrågor på Myndigheten för press, radio och TV som GRN utgör ett självständigt beslutsorgan inom.

Att tidningars webb-TV nu över huvud taget kan klassificeras som beställ-TV och därmed faller inom Granskningsnämndens tillsyn stöds av en EU-dom rörande en österrikisk tidningssajt som lagt cirka 300 videor på en separat undersajt. Enligt EU-domstolen utgjorde den därmed en separat tjänst frånskild övrig journalistik på tidningssajten.

Det finns därmed ett möjligt sätt för tidningar att kringgå radio- och TV-lagen och slippa falla under GRNs tillsyn. För att ett inslag ska räknas som beställ-TV-tjänst måste det ligga i en katalog som är fristående från and­ra artiklar på sajten. Om sajten samlar TV-inslag under en särskild flik eller på ett sammanhållet sätt som är avskilt från artiklar på startsidan, kan det räknas som en ”katalog”. Om inslaget däremot endast ligger i anslutning till en artikel och är oskiljbar från denna, ska det inte räknas som beställ-TV och omfattas då heller inte av Granskningsnämndens tillsyn. I DNs fall fanns inslaget i anslutning till en artikel, men också i en ”katalog” under en särskilt webb-TV-flik.

– Strukturen på sajten kan påverka bedömningen av huruvida det handlar om en beställ-TV-tjänst, säger Helena Söderman.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies