GP pekade ut tioåring i skolbråk

18 juni, 2019

MEN-beslut Efter ett bråk mellan femteklassare i Göteborg, som ledde till avstängning av två elever, klandras Göteborgs-Posten för att ha brutit mot god publicistisk sed. Detta efter att ha pekat ut en tioåring som skyldig till bråket, utan att ha hört dennes version.

Det var i november som Göteborgs-Posten publicerade en artikel om två tioåringar som stängts av från sin skola efter ett bråk med ett tiotal inblandade, vilket också ingressen berättade.

En av pojkarnas föräldrar hade överklagat beslutet till förvaltningsrätten och anmälde skolan för kränkande särbehandling.

Händelsen hade inträffat på skolgården på en kommunal grundskola veckan före publiceringen. Två pojkar, av ett tiotal inblandade i bråket, hade varit avstängda från skolan under måndagen och tisdagen på grund av händelsen. 

” – Vår son har aldrig tidigare varit inblandad i den här typen av incidenter och det är mycket för en tioåring att ta. Det var först på tisdagen som rektorn lyssnade på hans version”, sade en förälder till en av de två pojkarna. 

Enligt sonen skulle en skolkamrat ha spottat på hans ben varvid sonen frågat ”varför spottar du på mig”. Skolkamraten skulle då ha närmat sig sonen på ett hotfullt sätt och sonen skulle då ha dragit ner kamraten på marken och lämnat honom där.
 
På kvällen hade även ett mejl skickats ut till skolans föräldrar vilket tidningen redogjorde för. 

GP redogjorde även för vad den utpekade sonens föräldrar hade skrivit i överklagan till förvaltningsrätten.

” – Vår son kommer hem med tårar i ögonen, traumatiserad och skärrad. Därför anmäler vi också skolan till Skolinspektionen”, skrev föräldern bland annat. 
 

När GP senare nådde skolans rektor stod denna fast vid sitt beslut, som grundade sig i att alla elever ska kunna känna sig trygga.

I en faktaruta stod att frågan om avstängning reglerades i skollagen. Bland annat att rektorn i en grundskola hade rätt att besluta att stänga av en elev vid speciella omständigheter. 

Anmälaren, också pojkens mamma, menade att tidningen låtit mamman till en förövare lämna sin version i artikeln utan att ha försökt nå och höra den andra sidan. Det var hennes barn som var det verkliga offret då han hade blivit påhoppad, kränkt och misshandlad av – enligt skolan – ett tiotal andra elever.

Den pojke, vars version tidningen gav, hade varit en av de mest drivande i kränkningen av sonen, menade anmälaren.

Vidare menar anmälaren att tidningen hade kunnat stanna vid att berätta om att två elever stängts av, samt att belysa den principiella frågan om skolan hade rätt att göra så eller inte. 

När det gällde ett eventuellt utpekande hade tidningen inte skrivit skolans namn utan bara att det var en skola i stadsdelen X. Men händelsen hade varit en stor snackis på den aktuella skolan, även i bostadsområdet, där skolan var områdets största.

Att tidningen angav dagen för det inträffade och publicerade ett utdrag ur det mejl som gått ut från skolan ringade in händelsen ytterligare, menar anmälaren.

I sitt svar till PO menade GP att två så unga elever stängts av var ovanligt och skälet till att artikeln var intressant att publicera. ”Syftet hade aldrig varit att slå fast ett visst händelseförlopp eller att hitta en skyldig i den konflikt som fanns mellan eleverna”, skriver GP.

Vidare stämde det enligt GP att bara den avstängda eleven hade fått ge sin version. Men det var enligt tidningen viktigt att understryka att berättelsen refererades till som just hans version – inte någon fastslagen sanning. Tidningen hade så klart velat få den andra sidans version men de hade inte några kontaktuppgifter till anmälarens familj och rektorn hade i ett sådant läge tystnadsplikt.

GP bedömde också att rektorns kommentar tog tillvara anmälarens intresse då rektorn sade att det var de pojkar som stängts av som var de som påverkade tryggheten.

Vidare hade GP anonymiserat skolan till ett område med runt tjugo skolor.

PO menar i sin bedömning att tidningen bör visa särskild hänsyn när den skriver om barn och unga. PO menar också att det fanns ett allmänintresse av att belysa att grundskolans rektor beslutat att stänga av två elever från skolan. Att belysa reglerna för när en rektor har rätt att fatta sådana beslut, och den kommunikation med föräldrar och barn som ska föregå åtgärden, har också ett sådant intresse.

PO menar också att publiceringen, trots att GP inte skrivit ut namnet på skolan och att det bara framgår att pojken går i femte klass, medförde ett utpekande inför en viss krets.

”Inför den krets som förstod vilka de inblandade var spreds en oemotsagd version som gav intrycket av att det var B skulle ha orsakat händelsen genom att ha spottat på den andre pojkens ben och uppträtt hotfullt, trots att B:s version var att det var han som blivit angripen och kränkt. Detta medförde en publicitetsskada för B. Med särskilt beaktande av hans unga ålder är publicitetsskadan att betrakta som oförsvarlig. Tidningen bör därför klandras”, skriver PO.

Pressens Opinionsnämnd instämmer i POs bedömning att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies