Fyra av tio mediehus har hotats

7 maj, 2014

Fyra av tio svenska mediehus har hotats vid minst ett tillfälle sedan den 1 januari 2013. En av de vanligaste orsakerna till de mer allvarliga hoten är missnöje med publiceringar.

Det visar en enkät som organisationen Utgivarna låtit göra i april i år. 62 mediehus svarade på en webbenkät. Av dem uppger 25 (40 procent) att medarbetare eller redaktionen som helhet hotats vid minst ett tillfälle sedan 2013 – och i en klar majoritet av fallen vid flera tillfällen.

De vanligaste orsakerna till allvarliga hot är missnöje med publiceringar och en önskan att skrämma journalister till passivitet.

Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet, säger att Utgivarnas undersökning bekräftar vad Journalistförbundets undersökningar visat vad gäller omfattningen av hot, men med bättre svarsfrekvens.

Om siffran 40 procent säger Jonas Nordling:

– Det är allvarligt. Det här är en fråga som berör samhället i stort, och måste tas på allvar.

40 procent av de mediehus som tagit emot hot uppger att medarbetare har tvekat inför publiceringar och vid jobbutlägg.

Utgivarna.se kan du läsa mer om undersökningen.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies