Från minus till
plus för Stampen

18 februari, 2016

Stampen visar ett stärkt resultat får 2015. Koncernen gör ett rörelseresultat på 153 miljoner kronor. 2014 var resultatet -406 miljoner kronor.  

Nu redovisar Stampenkoncernen sitt resultat för 2015. Rörelseresultatet på 153 miljoner kronor är en kraftig förbättring jämfört med föregående år då resultatet var -406 miljoner kronor. Efter skatt betyder det ett resultat på 66 miljoner kronor för Stampen.

Den totala nettoomsättningen redovisas till 3 347 miljoner kronor för Stampens två affärsområden, Stampen Media och Stampen Tryck & Distribution. Det är minskning på fyra procent från föregående år.

Medieverksamheten har ett operativt resultat på 47 miljoner kronor trots sänkta intäkter, vilket är en förbättring från föregående år då resultatet låg på -6 miljoner kronor. Bantningen av koncernens huvudkontor har bidragit till en resultatförbättring på 22 miljoner kronor.  

Tryck- och distributionsverksamheten minskar sitt operativa resultat med till 34 miljoner kronor från föregående års 113 miljoner kronor. Det sämre resultatet beror på minskade upplagor. 

 

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Journalisten-podden

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies