Fler miljoner till Journalistförbundet om dubbelorganiseringen skrotas

11 juni, 1998

Dubbelorganiseringen är en ständigt återkommande fråga på kongresserna.
Två motioner, en från Lärarförbundets journalistklubb och en från OJ-distriktet, var uppe till debatt under kongressens andra dag.

Dubbelorganiseringen är en ständigt återkommande fråga på kongresserna.

Två motioner, en från Lärarförbundets journalistklubb och en från OJ-distriktet, var uppe till debatt under kongressens andra dag.

Omkring 900 av Journalistförbundets medlemmar är dubbelorganiserade, det vill säga medlemmar också i ett annat fackförbund förutom SJF.

Detta andra förbund företräder de dubbelorganiserade medlemmarna i förhandlingar om löner och allmänna anställningsvillkor. Det är också det förbundet som tar hand om huvuddelen av medlemmens fackföreningsavgift.

Många av de dubbelanslutna medlemmarna vill vara enkelanslutna till Journalistförbundet. En av dem är Anne-Marie Svedin, OJ-distriktet.

— Jag har räknat ut att Journalistförbundet skulle tjäna över två miljoner kronor på att de dubbelorganiserade enbart skulle tillhöra SJF och betala full avgift till förbundet, sade hon och uppmanade Journalistförbundet att göra något åt problemet med de dubbelorganiserade före år 2 000.

— Vi hoppas på en öppning vid TCO-kongressen 1999 då frågan ska upp till diskussion, svarade Alf Lindberg, föredragande från förbundsstyrelsen.

— Vi ska inte tro att de stora fackförbunden är så intresserade av att bli av med våra dubbelorganiserade medlemmar, kontrade Anne-Marie Svedin. Därför ska vi nog inte heller hoppas att andra ska lösa våra problem på TCO-kongressen.

Förbundsstyrelsens föreslog kongressen, att FS skulle få i uppdrag att finna former för att tillvarata alla medlemmars intressen i såväl avtals- som yrkesfrågor. Men förslaget fick inte gehör från kongressombuden.

De ville ha en starkare skrivning och drev igenom att Journalistförbundets målsättning ska vara att alla medlemmar ska vara enkelorganiserade.

Beslut i korthet

•Journalistförbundet ska beakta frågan om arbetstidsförkortning i kommande avtalsförhandlingar. Det beslutade kongressen efter att ha diskuterat en motion från Skånska Dagbladets journalistklubb.

• Smålands Journalistdistrikt och Västernorrlands Journalistdistrikt kräver bättre ob-system. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning. Bättre ersättning för obekväm arbetstid är en av de viktigaste frågorna som SJF driver i avtalsförhandlingarna, påpekade förbundsstyrelsens ledamot Pål Magnussen när han föredrog ärendet.

Kongressens biföll motionerna och gav förbundsstyrelsen i uppdrag att ta hänsyn till frågan i kommande avtalsförhandlingar.

• Ann-Cathrin Bloom, Smålandsposten, vill att SJF ska verka för att journalister ges möjlighet att säga nej till arbete på obekväm tid efter fyllda 50 år.

Hon fick inget gehör från kongressen som, liksom FS, ansåg att det även finns andra grupper, till exempel sjukliga och småbarnsföräldrar, som har samma behov. Motionen avslogs.

• Smålands Journalistdistrikt vill att FS i kommande avtalsförhandlingar ska verka för att helgdagsaftnar (julafton, påskafton, midsommarafton med flera) ska jämställas med vad som i avtalen gäller för helgdagar som inte är söndagar.

Kongressen biföll motionen.

• Dagspressdistriktet i Stockholm vill att FS snarast och med alla medel verkar för att journalistavtalets allmänna villkor, särskilt vad gäller övertidsersättningen, också ska gälla vid tjänsteresa utomlands.

Lasse Andersson, förbundsstyrelsens föredragande, sade att FS delar distriktets uppfattning, men att det är farligt att begränsa mandatet för en avtalsdelegation genom allt för hårda formuleringar. Han ville att kongressen endast skulle besluta att uppdra åt FS att ta hänsyn till frågan i kommande kollektivavtalsförhandlingar. Kongressen höll med.

•Journalistförbundet ska slåss för rättvisare avdrag vid korttidsfrånvaro. Det beslöt kongressen och biföll därmed en motion från Eva Gidlund, Örnsköldsviks Allehanda. Hon anser att det löneavdrag som drabbar anställda den första sjukfrånvarodagen är alldeles för högt.

• Arbetets journalistklubb vill ha rimligare arbetsvillkor för chefer och kräver att SJF i samband med nästa avtalsrörelse verkar för hårdare skrivningar i övertidsparagraferna. Kongressen höll med och biföll motionärens yrkande. Klubben skriver att arbetsbördan för chefer ökat. Jobbet har blivit tuffare. Få chefer sätter upp övertid eller tvingas skriva bort sin rätt till övertid mot någon form av kompensation.

• Journalistförbundet ska ordna en utbildningsdag för förtroendevalda i att möta människor i kris. Västerbottens journalistklubb fick gehör för sitt krav. Däremot fick den inte igenom förslaget att SJFs fackliga grundutbildning också ska innehålla utbildning i krishantering. Det skulle inkräkta för mycket på andra viktiga frågor i utbildningen, ansåg kongressen.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies