Antalet mördade journalister har stigit sedan 1990-talet visar CPJs statistik.

Fler än 1 000 dödade journalister på 20 år

26 augusti, 2013

I augusti passerades en makaber milstolpe. Committee to Protect Journalists räknesnurra över antalet dödade journalister passerade 1 000. Snurran går tillbaka till 1992. ”Respekten för journalister har minskat och det kan förklara att våldet ökat”, säger Jonathan Lundqvist, ordförande i Reportrar utan gränser.

Den långsiktiga trenden sedan början av 1990-talet är att väpnade konflikter och dödsoffer i sådana konflikter har minskat. Men antalet journalister som dödas i konflikter ökar.

I mitten av augusti dödades tre journalister under stridigheter i Egypten och Committee to Protect Journalists (CPJ) räknesnurra över dödade journalister passerade då 1 000. Den är nu uppe i 1 003.

– Ett makabert jubileum av något slag, säger Jonathan Lundqvist, ordförande i Reportrar utan gränser (bilden till höger).

– Det man kan konstatera är att det blir ett väldigt fokus på krigshärdar och att dödsfallen följer konflikterna. Men samtidigt är det så att respekten för journalistens roll har minskat och det gör också att det har blivit farligare att arbeta som journalist i oroshärdar.

Varför har respekten minskat?
– Det är vanskligt att spekulera i orsaken, men en förklaring kan vara att konflikterna oftare är mer gerillaliknande i dag vilket för med sig att journalisterna måste ta sig djupare in. Förr såg de stridande journalister som neutrala och nyttiga, men i dag är det inte ovanligt att journalister måste vara inbäddade för att kunna rapportera. Det blir en rollsammanblandning som leder till att journalisterna inte tros kunna agera neutralt, eftersom de befinner sig i stridande förband. I fallen med de journalister som dödats i Egypten nu i augusti finns vittnesmål om att de sköts av prickskyttar som uppenbarligen siktade på dem just för att de var journalister, säger Jonathan Lundqvist.

På senare år har andelen journalister som dött i strid ökat, men ser man till hela tidsperioden 1992-2013 blev hela 67 procent av de dödade journalisterna kallblodigt mördade. Bara var femte dödad journalist dog under eldstrid.

– Det finns ett fåtal mycket uppmärksammade mord på journalister, som det på Anna Politkovskaja i Ryssland, men antalet mördade journalister är stort. Mord har blivit en metod för att tysta medier. Det är den yttersta effekten, och bakom dessa 1 000 mördade journalister finns gigantiska siffror när det gäller hot och våld mot journalister.

Kommer respekten för journalister tillbaka tror du?
– Jag hoppas det. Jag hoppas att även regeringar kan se att journalistiken är av godo för samhället på lång sikt. Medierna fungerar som en korrigerande makt och på kort sikt kan enskilda personer som är korrumperade eller har gjort fel naturligtvis lida av mediernas rapportering. Men mediernas arbete gynnar på längre sikt även makten genom att skapa stabilitet. Jag hoppas att den här nedgången i förtroende för journalister även i den västerländska sfären är ett kort avbrott i en annars stolt tradition.

Nu ser vi att länder som Storbritannien och USA agerar på ett sätt som knappast stärker pressfriheten, hur tror du att det påverkar situationen för journalister och för medier?
– De senaste veckornas händelser är kanske specialfall, men det blir svårt för Storbritannien som bryter mot människorättskonventioner eller USA som använt regelrätt tortyr mot Manning, att sitta kvar på sina höga hästar och tala om för länder som Ryssland och Kina hur de borde hantera pressfriheten.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies