Fel att paneldeltagare fick önska livet ur Trump i P4

15 februari, 2021

GRN-fällning P4 Sjuhärad fälls av Granskningsnämnden efter att en paneldeltagare i ett program sagt att hon hoppades att Donald Trump skulle dö i covid-19.

I programmet Eftermiddag i P4 Sjuhärad diskuterade den 8 oktober 2020 en omvärldspanel bestående av tre personer plus programledaren att Donald Trump varit sjuk i covid-19. Programledaren sade att han varit lite orolig för Trump och hoppats att det skulle gå bra för honom. En av paneldeltagarna sade då att hon hade tänkt tvärtom, ”att hoppas han dör”. 

En person anmälde inslaget till Granskningsnämnden för radio och tv. Anmälaren tog illa vid sig och anser att SR inte borde ha sänt en kommentar där någon önskar livet ur en president.

SR betonar i sitt svar bland annat att programledaren påpekade att Donald Trump inte var där och kunde försvara sig, samt att en annan paneldeltagare svarade nej på frågan om man fick säga att man önskade Trump död. SR ”kan förstå att uttalandet kan uppfattas som stötande”, men anser att det markerades ett avståndstagande från det och att det därför framgick att det inte var en åsikt som SR ställde sig bakom.

Granskningsnämnden konstaterar dock att uttalandet från paneldeltagaren framstod som hatiskt och var starkt stötande. Frågan ”får man säga det?”, en annan paneldeltagares ”nej” och programledarens påpekande om att Donald Trump ju inte kunde försvara sig var enligt nämndens beslut inte tillräckligt för att bemöta uttalandet.

Inslaget strider därmed mot bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft, beslutar Granskningsnämnden.

GRN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies