FOTO: Tor Johnsson

Fälls för granskning av kommunalt bolag

4 februari, 2020

GRN-beslut Ett inslag i P4 Västernorrlands granskning av ett kommunalt bolag strider mot kravet på saklighet.

Förra året sändes en rad inslag i P4 Västernorrland gällande en granskning av ett kommunalägt bolag med uppgift att utveckla näringslivet och öka besöksnäringen i Sundsvall.

Flera av inslagen anmäldes, ett fälls av nämnden, det handlar om ett inslag sändes den 4 april 2019 och handlade om att bolaget varje år arrangerar dyra evenemang. I inslaget hävdade reportern att bolaget varje år arrangerar evenemang för miljoner och att det stred mot bolagets ägardirektiv. SM-veckan och nationaldagsfirandet nämndes som exempel.

Anmälaren skriver att bolaget inte gör sina egna arrangemang utan agerar på uppdrag från kommunstyrelse, kommunfullmäktige och dess presidiekonferens. Trots detta fick en professor i bolags- och börsrätt säga att bolaget kunde ha brutit mot bolagsordningen och dessutom gjort sig skyldiga till trolöshet, ett allvarligt brott, menar anmälaren.

SR menar i sitt yttrande att de inför varje inslag gav företrädare för bolaget möjlighet att bemöta uppgifterna. Såväl vd som marknadschefen medverkade i det första av de anmälda inslagen men efter en arbetsbefrielse i slutet av mars gick det inte längre att nå cheferna.

P4 Västernorrland hänvisades till bolagets styrelseordförande och senare till tillförordnad vd som inte ville medverka. Även när redaktionen inte har nått den tidigare ledningen för bolaget så speglades deras perspektiv, skriver SR i sitt yttrande.

Myndigheten går alltså på anmälarens linje i ett av fallen och menar att det i inslaget framstod som att det aktuella bolaget i strid med bolagsordning och ägardirektiv hade arrangerat evenemang. Påståendet strider därför mot kravet på saklighet.

Samma saklighetsfel upprepades även i en rättelse som sändes den 24 april 2019. Nämnden anser därför att SR inte heller följt bestämmelsen om beriktigande.

Däremot strider inte inslaget mot kravet på opartiskhet konstaterar nämnden.

GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies