FOTO: Tor Johnsson

Fälls för felaktiga annonsignaturer

15 maj, 2018

GRN-beslut Mix Megapol och Vinyl FM fälls av Granskningsnämnden, bland annat för felaktiga annonssignaturer. De ska nu betala böter på 75 000 kronor respektive 50 000 kronor.

Journalisten har tidigare berättat om hur Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) på eget initiativ har beslutat om granskning av tio olika kommersiella radiokanaler under samma tidpunkt för att undersöka hur kanalerna sköter sig i förhållande till bestämmelserna om otillbörligt gynnande, sändningsbeteckning, annonser och sponsring enligt radio- och tv-lagen.

Tidigare har ett antal kanaler fällts för inslag, och nu fälls också Vinyl FM i Stockholm. Granskningsnämnden finner att överträdelse skett av bestämmelserna om annonssignatur och inplacering av sponsringsmeddelanden under den aktuella dagen. En särskild avgift på 50 000 kronor betalas för överträdelserna.

I beslutet hänvisar nämnden till en rad sponsormeddelanden som sändes den aktuella dagen, bland annat ”morgonen på Vinyl presenteras av bolån från (här nämns en bank)”. Vid tre tillfällen saknades också signatur i samband med annonsblock. Vid ett par tillfällen hördes också en speakerröst prata om webbplattformen Radioplay.

Tillståndshavaren E-FM menar att de har använt sig av en tydlig annonssignatur. ”Att ordet reklam ska finnas med i annonssignaturen utgör inte ett absolut krav”, menar de. Vidare medger E-FM att de under sändningen gjorde avbrott för ”det självständiga programmet Vädret och Radioplay angavs som sponsor”. Sponsringsmeddelandet för Radioplay utgör dock egenreklam vilket innebär att radio- och tv-lagens kapitel 15 inte gäller, skriver de i sitt yttrande. Det har inte heller funnits någon ekonomisk vinning att omnämna Radioplay.

De anser inte att något otillbörligt gynnande har förekommit i någon del av sändningarna.

Nämnden anser dock att de mycket korta ljudsignaturerna som sändes före och efter vissa annonsblock inte tillräckligt tydligt skiljde annonserna från övriga sändningar, samt konstaterar att annonssignatur saknades vid flera annonsblock. De anser också att det måste vara möjligt att hänvisa till Radioplay som en del av den egna programverksamheten.

”Omnämnanden av Radioplay under sändningarna får därmed anses utgöra egenreklam och bestämmelserna om otillbörligt gynnande och sponsring är därför inte tillämpliga”.

När det gäller sponsringsmeddelanden konstaterar nämnden att ett sponsringsmeddelande ”inte lämnats i början och/eller slutet av programmet vilket medför att sändningen strider mot bestämmelsen om när sponsringsmeddelanden ska lämnas i 15 kap. 10 § radiooch tv-lagen”.

Även Mix Megapol 104,3 fälls av GRN som anser att överträdelse skett av bestämmelserna om annonssignatur och utformning av sponsringsmeddelanden under deras sändning den aktuella dagen. En särskild av gift på totalt 75 000 ska betalas anser nämnden.

Enligt beslutet omgavs annonsblocken i programmet av en cirka två sekunder lång melodi. Vid några tillfällen namngavs exempelvis en flourskölj som sponsor till programmet, medan trafikinformationen hade en annan namngiven sponsor och vädret presenterades av ytterligare en sponsor. Det hölls även en tävling kallad Mix megapols Guldscen som var sponsrad, och det fanns också andra inslag i programmet som var sponsrade; exempelvis en puff för programmet Äntligen morgon, bland annat.

Mix Megapol anser att de använt sig av en tydlig och särskild annonssignatur. De menar också att Mix Megapol Guldscen var ett fristående program och i enlighet med de bestämmelser som gäller för sponsringsmeddelanden omnämndes även sponsorerna för programmet. ”Namnen nämndes i informationssyfte och några värdeomdömen eller liknande som kan anses vara säljfrämjande förekom inte”, menar de.

Vidare anser Mix Megapol att sponsormeddelanden (som det om ett flourskölj) fanns med i ”informationssyfte och några värdeomdömen eller liknande som kan anses vara säljfrämjande förekom inte”.

Nämnden anser dock att de mycket korta ljudsignaturerna i form av en cirka två sekunder lång melodi som sändes före och efter varje annonsblock inte tillräckligt tydligt skiljde annonserna från övriga sändningar. Sändningarna strider därför mot bestämmelsen om annonssignatur.

De menar också att sponsringsmeddelanden ska innehålla upplysningar om att programmet är sponsrat, och vem som bidragit till finansieringen. Sändningarna strider därför i detta avseende mot bestämmelsen om utformning av sponsringsmeddelanden när det bland annat gäller floursköljen, skriver de.

Granskningsnämnden ansöker nu hos förvaltningsrätten om att Mix Megapol AB ska betala en särskild avgift för samtliga överträdelser som du kan läsa om här på totalt 75 000 kronor.

GRN-beslut

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies