Fällningar för dåliga annonssignaturer i radio

5 mars, 2018

GRN-beslut De kommersiella radiokanalerna Bandit Rock 106,3 och Power Hit Radio 105,9 fälls för otydliga annonssignaturer.

De två fällningarna härrör från de granskningar av tio kommersiella radiokanaler som Myndigheten för press, radio och tv själva initierat, och som Journalisten berättat om.

Granskningsnämnden prövade flera invändningar mot sändningarnas utformning som Myndigheten för press, radio och tv ville få prövat, bland annat otillbörligt gynnande och sponsring. Nämnden friar i dessa fall de två kanalerna, men anser att annonssignaturerna inte tillräckligt tydligt skilde annonserna från övriga sändningar och fäller därför båda kanalerna för att ha brutit mot bestämmelsen om annonssignatur.

GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies