Gå direkt till textinnehållet

Eva Hamilton blir ny VDpå Sveriges Television

SVTs styrelse utsåg i dag Eva Hamilton, 57 år, till ny VD efter Christina Jutterström.

SVTs styrelse utsåg i dag Eva Hamilton, 57 år, till ny VD efter Christina Jutterström. Hedlund är i dag enhetschef på SVT och har jobbat på företaget i 17 år.

– Eva Hamilton är mest lämpad att leda SVT när det nu ska anta de framtida utmaningarna. Det handlar bland annat om att stärka förtroende för public service i en miljö med allt intensivare konkurrens och säkra en långsiktig finansiering, säger SVTs styrelseordförande Lars Engqvist.

– Det är med stor ödmjukhet, glädje och stolthet jag tar mig an uppgiften att leda Sveriges viktigaste medieföretag, säger Eva Hamilton. Det är ett stort förtroende och ett stort ansvar att vara VD för SVT. Vårt uppdrag är att ha ett brett och högkvalitativt utbud för hela publiken. För mig är alla tittare lika viktiga. Genom att ha de bästa programmen ska tittarna uppleva att de får valuta för uppgiften.

Eva Hamilton har arbetat som journalist i 28 år, bland annat som programledare på Rapport, korrespondent i Bryssel och inrikeschef på Aktuellt.

Fler avsnitt
Fler videos