Efterlyst fälls för intrång i privatlivet

15 mars, 2022

GRN-fällning TV3s Efterlyst bröt mot bestämmelsen om respekt för den enskildes privatliv när programmet publicerade bilder och namn som gjorde att två dömda brottslingar kunde identifieras av en större krets.

I ett program hösten 2021 tog Efterlyst upp ett mord som skett på öppen gata. Den mördade mannens mamma berättade om dödsbeskedet, och Efterlyst redogjorde för händelseförloppet den aktuella kvällen. Programledaren sade bland annat att fallet var en historia om ”total likgiltighet”.

Bilder och sekvenser från övervakningskameror på de två brottsdömda männen visades. En av männen, B, namngavs med för- och efternamn, Efterlyst visade också hans ansikte. Den andra, C, anonymiserades, men Efterlyst berättade samtidigt att han var yngre bror till B.

Bröderna anmälde Efterlyst till Granskningsnämnden för radio och tv. De pekade bland annat på att den fällande tingsrättsdomen hade överklagats men ännu inte prövats i hovrätt. De uppgav bland annat att programmet lett till att det skrivits mycket otrevliga saker på internetforum om B och hans familj, samt att C var lätt att identifiera trots att han getts en pseudonym i programmet.

Granskningsnämnden konstaterar att B och C genom de uppgifter som lämnades i Efterlyst kunde identifieras av en vidare krets än den som redan kände till de aktuella förhållandena. Uppgifterna om brotten inklusive redogörelser för omständigheterna kring dem utgjorde enligt nämnden ett intrång i B och Cs integritet. Intrånget var enligt nämnden inte motiverat av ett oavvisligt allmänintresse.

GRN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies