Domarna bildar medienätverk

22 augusti, 2005

Nu ska det bli lättare för journalister att få kontakt med domare som kan kommentera aktuella rättsfall. Ett nybildat nätverk av domare ska arbeta för att öka domstolarnas tillgänglighet.

Nu ska det bli lättare för journalister att få kontakt med domare som kan kommentera aktuella rättsfall. Ett nybildat nätverk av domare ska arbeta för att öka domstolarnas tillgänglighet.

En av initiativtagarna till det nybildade nätverket är Staffan Levén, hovrättslagman vid hovrätten för Västra Sverige.

- Syftet med nätverket är att avhjälpa problemet med att domare inte uttalar sig för pressen.

Det finns ett uppenbart behov av att medierna får tillgång till personer som kan förklara domskäl. Bristen på kontakt leder ibland till att medierna inte alltid har möjlighet att ge en allsidig bild, säger han.

Bakgrunden till nätverket är att rättsfall som fått stor uppmärksamhet i pressen lett till att domare hotats av allmänheten. Hoten har ofta inte kommit från inblandade i målet utan från folk som läst om rättsfallet i medierna. I samband med våldtäktsmål i Motala, Örebro och Tumba har en rad hot riktats mot domarna.

Det nya medieinitiativet, som består av 25 domare, stöds av Domstolsverket, från vars informationsenhet man kan få kontakt med nätverket. I initiativet ingår också att domarna i nätverket ska medietränas och därefter bli särskilt ansvariga för mediekontakter.

Under kopplerimålet i Helsingborg ville varken domare eller åklagare uttala sig för Journalisten. Hur ser du på det?

- Det är precis den typ av problem vi vill lösa. Domaren kan vara skeptisk till att uttala sig i ett mål där han eller hon själv dömer. Då ska man kunna hänvisa till en allmän information för kommentarer. Varje domares grundinställning är och bör vara öppenhet, säger Staffan Levén.

Hovrättsrådet Johan Stenberg på Göta Hovrätt är en av dem som utsatts för trakasserier efter våldtäktsdomen i Motala. Han var oförberedd på reaktionerna men har nu insett att det till en del kan bero på bristande kontakt och öppenhet inför journalisterna:

- I domarkåren finns det en väldig misstro mot medierna. Själv märkte jag att det efter bara kort tids större öppenhet och regelbundna kontakter med medierna blev en väldig skillnad i hur medierna behandlade fallen, förklarar han.

Stämmer det, som flera journalister hävdat, att rättssystemet blivit alltmer slutet och att rättegångarna i framför allt sexmål sker bakom stängda dörrar?

- I sekretesslagen 9:16 står att det ska vara sekretess i sexmål så det är helt enligt lagen. Känslan av att det blivit mer slutet kan möjligen vara en konsekvens av att sexmålen blivit fler och mer uppmärksammade. Men det behöver inte vara stängda dörrar under hela rättegången, säger Johan Stenberg.

pf@journalisten.se

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies