DN klandras för att ha pekat ut enhetschef

5 november, 2021

MEN-beslut Dagens Nyheter pekade i svepande ordalag ut en namngiven enhetschef inom Region Stockholm som ansvarig för att många äldre dog under pandemin. Nämnden anser att tidningen inte hade nog med belägg för utpekandet och klandrar dem för att ha brutit mot god publicistiskt sed. 

Det var i en opinionstext i DN Kultur som en av tidningens skribenter frågade sig varför så många äldre stockholmare tillåtits dö utan läkarvård under corona­pan­demin. Svaren söktes i sekretessmarkerade dokument, instruktioner från Region Stockholm.

Det framgick bland annat att en rad läkare telefonledes avskrivit äldre covidsjuka från medicinsk behandling, och en enhetschef inom regionen namngavs som också fick svara på frågor.

Senare publicerade DN en replik från två av de högsta cheferna inom regionen som skriver att enligt tidningen hade "NN" varit ansvarig för ”all sjukvård i Stockholm utanför akutsjuk­husen” och ”chefen för sjukvården på äldreboenden”. Detta stämde inte.

Den utpekade chefen var anställd vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som ingick avtal om den vård som bedrevs i Stockholm. Han var kvalificerad enhetschef vid enheten för allmänmedicin, vilket var långt ifrån att vara ansvarig för mer än hälften av regionens vård, menar de.

Anmälaren är den utpekade enhetschefen som menar att skadan han lidit var oproportionerligt stor i förhållande till hans ansvar och befogenheter.

Han hade bland annat beskrivits med epitet som ”Doktor Död” på sociala medier, och fått ta emot allt från hat till rena hot.

I sitt svar menar DN sammanfattningsvis att "NNs" betydelse för vården på Stockholms äldreboenden var stor.

Bland annat hade "NN" framträtt i riksmedier som regionens tales­person i frågor som gällde behandlingen av boende inom äldrevården. DN hade själva intervjuat honom i den egenskapen vid flera tillfällen.

Det var också honom som IVO kontaktat när de inledde en ”riktad tillsynsinsats avseende medicinsk vård och behandling för äldre som bor på särskilda boenden”, skriver DN i sitt svar.

DN anför också att tidningen inte har påstått i texten att "NN" varit ansvarig för dödsfallen på äldreboendena.

MO menar att eftersom "NN" haft rollen som enhetschef på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och hans namn har förekommit i det kritiserade styrande regelverket, ska ha tåla att namnges. Han får också tåla granskning av sitt agerande i sammanhanget.

Däremot menar MO att om tidningen pekar ut anmälaren som ansvarig, ska den ha tillräcklig grund för att göra det:

”Anmälaren har anfört att hans roll är administrativ och inte medicinsk. Eftersom innehållet i riktlinjerna om CFS-skalan rör just medicinska bedömningar, kan han inte hållas ansvarig för dem och han har inte fattat några beslut i den delen”, konstaterar MO.

MO håller med DN att den anmälda texten mynnar ut i att det är svårt att säga vem som bär ansvaret.

Samtidigt benämns "NN" tidigare i texten som ”den högst ansvarige” och ”Chefen för sjukvården på äldreboenden”, skriver MO.

Han beskrivs också som ansvarig för all sjukvård i Stockholm utanför akutsjukhusen, för närakuter, hemvård och äldreboenden och han utfärdade enligt texten bindande riktlinjer, styrde och samordnade, konstaterar MO:

”Tidningen har vidare skrivit att anmälaren stått bakom det styrande regelverk som i praktiken kollektivt uteslöt de sköra patienterna från sjukhusvård. Dessutom framgår att den man som en läkare per telefon ordinerat morfin, troligen varit en CFS-5, och att Nn i praktiken uteslutit den kategorin från en ”högre vårdnivå”.

Genom sådana passager i texten har tidningen tillskrivit honom ett ansvar i sammanhanget, anser MO.

”Läsaren har dock på goda grunder kunnat uppfatta texten som att anmälaren varit den högst ansvarige för de styrande riktlinjerna. Att han skulle varit den högst ansvarige för de i regelverket kritiserade riktlinjerna beläggs inte i texten. Genom att i ett mycket allvarligt sammanhang ha förhållit sig svepande till det ansvar som anmälaren haft, har tidningen orsakat Nn en oförsvarlig publicitetsskada”, skriver MO.

Mediernas Etiknämnd delar MOs bedömning och klandrar Dagens Nyheter för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies