Detaljer om sjuk katt var kränkande

3 december, 2019

MEN-beslut Piteå-Tidningen klandras av PON för en artikel om ett åtal för vanvård av en katt. Artikeln innehöll onödigt detaljerade beskrivningar och var kränkande för den namngivna företagsledaren, skriver nämnden. (UPPDATERAD)

Tidningen publicerade i januari i år en nyhetstext om att en företagsledare åtalades för djurplågeri efter att länsstyrelsen gjort en åtalsanmälan efter larm från en veteri­när. Företagsledaren namngavs och porträtterades med en stor bild.

I artikeln fanns en rad detaljer ur veterinärrapporten om det skick katten varit i när den kom till veterinär, där den avlivades. 

Tidningen hade inte lyckats nå företagaren för en kommentar.

I en uppföljande artikel rapporterade Piteå-Tidningen om den friande domen i tingsrätten.

Allmänhetens pressombudsman konstaterar att anmälaren som framträdande företagsledare är att betrakta som en offentlig per­son. Men frågan om hur företagsledaren har tagit hand om sin katt har ingen betydelse för ställningen som företagsledare, även om saken ledde till åtal, fortsätter PO.

PO anser att publiceringen om åtalet inte bara innehöll många känsliga detaljer utan också gav en ensidig bild av det inträffade, till nackdel för anmälaren. Presentationen var "oproportionerlig i förhållande till allmänintresset för fallet, som sammanfattningsvis gällde att anmälaren tagit sin tretton år gamla katt till veterinären lite för sent", skriver PO, och bedömer att Piteå-Tidningen ska klandras. 

PON delar POs bedömning och klandrar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies