Cheferna vill inte kommentera Linnéas fall

24 mars, 2015

Flexibilitetens pris Maria Brander slutade som chefredaktör på GD i höstas och hänvisar alla frågor till den administrative redaktionschefen Per Bäckström.

– Jag kan förstås inte kommentera någonting om ett personalärende, av hänsyn till henne och andra. Det är en helt intern angelägenhet, säger Per Bäckström när vi träffas på Gefle Dagblad.

På ett av mötena med Linnéa sa du att bristande förtroende kan vara en känsla, att det inte behöver finnas något konkret att peka på. Vad menade du med det?
– Jag måste avstå från att svara på den frågan, eftersom det rör ett personalärende.

Om vi tar en mer allmän fråga i stället – varför anlitar GD bemanningsföretag?
– Det är ett bra sätt för oss att behålla kompetens som annars skulle försvinna till Stockholm. Tidigare kunde vi bara erbjuda vikariat på upp till elva månader men nu finns det en möjlighet för vikarierna att få en fast anställning i Mittmedia Kompetens, och de får restid om högst 1,5 timme mellan placeringarna.

Hälften av de anställda i Mittmedia Kom­p­etens har fasta placeringar och ni har ett par bemanningsanställda med fast placering på GD. Varför är de inte anställda av GD i stället?
– Det får du nog fråga företagsledningen i Mittmedia om, eller Marie Göthlund, som är chef för Mittmedia Kompetens. Det är inte något vi har bestämt.

Vilka fördelar finns det med att ha bemanningsanställda med fast placering?
– Den frågan får du nog också ställa till dem.

Har du ingen idé om vilken fördelen skulle kunna vara?
– Nej, du får nog ta den frågan med ledningen.

Kan det vara så att ni använder bemanningsföretaget för att kunna behålla nyanställda samtidigt som ni genomför en personalnedskärning på den vanliga redaktionen?
– Du får ta det med ledningen, det är deras fråga. Sen är det ju ingen hemlighet att vi som arbetsgivare sätter kompetens före Las, alltså före anställningstid, och facket sätter anställningstid före kompetens. I den kompetensväxling som pågår har vi lyckats lösa det på ett bra sätt tycker jag, för alla. Vi befinner oss i en svår tid och vi vet inte vad som kommer att ske de närmaste åren. Mittmedia ger ut 19 tidningar på 40 orter och vi måste trygga kompetensen som behövs i framtiden.

Marie Göthlund, administrativ redaktionschef för bemanningsföretaget Mittmedia Kompetens (MMK), avböjer alla frågor som rör Linnéa Wannefors med hänvisning till att det är ett personalärende. Inte heller kan hon svara på frågan varför GD har valt att ha bemanningsanställda på fasta placeringar.

– Det får du egentligen fråga kundföretaget om, säger Marie Göthlund.

– Det kan ha att göra med att omorganisationerna förenklas när man har möjlighet att ta in eller avsluta en inhyrning ganska snabbt.

Så det är ett sätt att kringgå Lagen om anställningsskydd?
– Nej, nej, vi följer Las.

I MMK ja, men ute på tidningarna kan man anställa den kompetens man anser att man behöver i bemanningsföretaget samtidigt som man säger upp personal i tidningsbolaget – är det därför det finns fasta placeringar?
– Det är inte så det har fungerat, det har förekommit att tidningar har avbrutit inhyrningar också.

MMK har vuxit från noll till 61 anställda på ett år varav hälften med fast placering, samtidigt som tidningarna där de jobbar har gjort sig av med många journalister, så det säger väl sig självt att det har gått till så?

– Du får som sagt var fråga utgivarna om den saken. Det jag kan säga är att under utvecklingssamtalen frågar jag alla bemanningsanställda om de hellre skulle vilja vara anställda i MMK eller i tidningsbolaget, och det är betydligt fler som vill ha sin anställning i MMK. 

Vad tror du det beror på?
– Några av dem säger att de känner sig tryggare i bemanningsbolaget.

Varför tror du att de känner sig tryggare i bemanningsbolaget?
– Jag tror att de vet att det finns fler möjligheter att få jobb eftersom de kan erbjudas uppdrag på en annan tidning om ett uppdrag tar slut.

Men omplaceringsskyldigheten gäller ju även för anställda i tidningsbolaget?
– Ja, men det är ett helt annat upplägg i bemanningsföretaget.

Det kan inte vara så att det känns tryggare i bemanningsbolaget för att uppsägningarna sker i tidningsbolaget och inte i bemanningsbolaget?
– Det svaret har jag inte fått av dem.

Tycker du inte att det är konstigt att bemanningsanställda säger att de hellre vill jobba med sämre villkor och lägre lön?
– Det kollektivavtal de går på är det som Journalistförbundet och Medieföretagen har kommit överens om. Men självklart kan jag förstå att medarbetare tycker att det är ett problem att man ska ha olika villkor. Om det finns ett stort missnöje ska vi hantera det förstås, säger Marie Göthlund.

Journalisten försöker också få svar från GDs nuvarande chefredaktör Anna Gullberg om varför GD har fast placerade bemanningsanställda:

– Jag har börjat ganska nyligen och har inte satt mig in helt i de frågorna. Den fast placerade har ett schema, en månadslön och hyrs inte ut till andra tidningar. När GD, i det här fallet, inte längre har behov av personens tjänster blir den återigen tillgänglig för uppdrag via MMK, med område Gävle som bas. Fastare än så är inte placeringen. Tolkningen av fast placerad som om det vore synonymt med tillsvidareanställning är alltså inte applicerbar, säger Anna Gullberg.

Att det förekommer att journalister får välja om de ska anställas i bemanningsföretaget med fast placering eller i tidningsföretaget, och att det därmed för den anställde framstår som att tjänsterna är synonyma, känner hon inte till.

MMKs chef Marie Göthlund mejlar till Journalisten efter vår kontakt med Anna Gullberg och vill förtydliga sig, och skriver bland annat:”De ’fasta placeringarna’ finns i huvudsak på tidningar där medarbetare har slutat men där redaktionsledningen i den tuffa situation som mediebranschen befinner sig i valt att inte återbesätta en tjänst när någon t ex säger upp sig eller slutar med någon form av överenskommelse.”

Katarina Lind, ordförande i journalistklubben på Mittmedia Kompetens, tycker att det är upprörande att Marie Göthlund använder sig av frågor från utvecklingssamtal för att försvara användandet av bemanningsanställda.

– Jag fick själv frågan i mitt utvecklingssamtal om var jag helst skulle vara anställd och jag valde att inte svara. Alla som jobbar i MMK är nyanställda och det är en fråga som blir pressande. Vem vill svara arbetsgivaren att man inte vill vara anställd av den? Det förklarade jag för Marie Göthlund under samtalet. Att hon fortsätter att ställa den frågan och dessutom använder svaren som inteckning för att de anställda hellre vill  vara i bemanningsbolagen, är väldigt märkligt.

Fortfarande har vi inte fått svar på frågan varför man väljer att ta in bemanningsanställda på fasta placeringar i stället för att anställa direkt i tidningsbolaget. Så vi kontaktar Daniel Nordström, chefredaktör för Arbetarbladet som ingår i Mittmedia och som ligger tvärs över gatan från Gefle Dagblad.

– Det är för att behålla värdefull kompetens vid nedbemanningar. De bemanningsanställda journalisterna i Mittmedia driver ofta våra digitala deskar. De har hög digital kompetens som behövs, säger Daniel Nordström.

Äntligen ett rakt svar, tänker jag och frågar om detta alltså är ett sätt att kringgå Las.

– Nej, jag hävdar att det inte är ett sätt att kringgå Las, säger han.

Carin Andersson, personalchef på Mittmedia svarar per mejl på Journalistens frågor: ”Arbetet med att utveckla vår organisation, med nya arbetssätt och omfattande kompetensutveckling, har krävt förstärkning på tidningarna under längre period än planerat. Vårt behov av en verkligt snabb omställning är också en del av förklaringen till varför vi har inhyrda medarbetare som arbetat på samma tidning under en längre period”, skriver Carin Andersson i mejlet, och fortsätter:

”Skälen till att vi väljer att hyra in från bemanningsbolag i stället för att rekrytera till tidningarna ser olika ut på olika tidningar. Under flera år framåt kommer vi succesivt att tvingas minska bemanningen på våra redaktioner, men behovet av inhoppare kommer inte att minska i takt med att vi blir färre på redaktionerna – utan förmodligen tvärtom. När behovet av inhoppare för kortare eller längre uppdrag inte minskar men kraven på kompetens ökar så anser vi att ett bemanningsbolag är en bra lösning. Under de närmaste åren ser jag framför mig att arbetsbrist kommer att kunna uppstå både på tidningarna och i bemanningsbolaget.”

Andreas Karlström är vikarierande nyhetschef på Gefle Dagblad, han jobbade förra året som digital chef och var Linnéa Wannefors närmaste chef och arbetsledare. Inte heller han vill uttala sig om hennes fall. På frågan om varför Mittmedia har fast placerade bemanningsanställda hänvisar han till koncernledningen.

– Men jag kan säga att jag personligen, i min roll som nyhetschef, ser en fördel att vi kan behålla den kompetens som de bemanningsanställda har när det kommer ett sparpaket. Kompetens som är viktig för oss i den digitala omställningen.

Man kringgår Las alltså?
– Ja, så kanske man kan se det, men anledningen till varför Mittmedia har bemanningsanställda får du fråga koncernledningen om. Jag pratar om hur det påverkar mig i min roll som nyhetschef.

Fotnot 1: Den här texten publicerades i Journalisten nummer 2/2015, 12 februari-5 mars.

Fotnot 2: Läs reportaget om Linnéa Wannefors här. Läs Läs Journalistförbundets kommentar till Linnéa Wannefors situation här.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Relaterade artiklar
Flexibilitetens pris

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies