Aktuellts intervju med
Nya Tider kritiseras

2 maj, 2017

FOTO: Tomas Ohlsson GRN-beslut Granskningsnämnden kritiserar programledarens förhållningssätt i SVTs Aktuellt omdebatterade intervju med högerextrema Nya Tiders chefredaktör i september förra året. Men inslaget frias av nämnden.

Journalisten rapporterade i slutet av september om den tuffa kritiken mot Aktuellts intervju med Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk om tidningens medverkan på Bokmässan.

Inslaget, och flera andra inslag om ämnet i SVT, anmäldes till Granskningsnämnden för radio och TV, som nu har fattat beslut. Nämnden anser inte att något av SVTs inslag stred mot kravet på saklighet och opartiskhet.

Däremot riktar Granskningsnämnden kritik mot Aktuellts inslag den 22 september. Demokratibestämmelsen i radio- och TV-lagen ställer krav på att programledaren intar ett kritiskt förhållningssätt i intervjuer som den med Nya Tiders chefredaktör, konstaterar Granskningsnämnden.
Nämnden anser dock inte att programledaren intog en tydligt kritisk hållning i intervjun:

”Tvärtom gavs chefredaktören långtgående möjligheter att redogöra för sina ståndpunkter utan direkt ifrågasättande eller kommentar från programledarens sida. Programledarens förhållningssätt innebar
därför en brist i förhållande till kravet på opartiskhet”
, skriver Granskningsnämnden i sitt beslut.

Men mot bakgrund av bland annat den beskrivning av tidningen och chefredaktören som gjordes i början av inslaget och att
programledaren också inom ramen för intervjun förde fram en viss
bakgrundsbeskrivning av chefredaktören, anser nämnden att bristen på kritiskt förhållningssätt inte var så allvarlig att inslaget som helhet strider mot kravet på opartiskhet.
 

Taggar: Nya Tider

Kommentarer

Det finns 3 kommentar på sidan.

Inlagt av Marianne Hühne ... tis, 2017-05-02 16:26
Rubriken "Aktuellts intervju med Nya Tider kritiseras" verkar vara tillkommen för att mildra kallduschen att Granskningsnämnden friade Aktuellt. För den läsare som inte läser vidare framstår det nämligen som att Aktuellt fälldes, trots att det förhöll sig tvärtom. Det är detta som brukar kallas tendentiös journalistik. Om syftet är att upplysa om utgången av Granskningsnämndens prövning måste rimligen huvudvinkeln vara att Aktuellt friades och näst viktigast är att Granskningsnämnden ändå tyckte att inslaget brast i vissa delar.
Inlagt av Helena Giertta tis, 2017-05-09 11:48
Varför skulle vi vilja mildra att GRN friar Aktuellt? Vi skriver om varje GRN-beslut som leder till fällning eller kritik, och ibland om frianden. Vi väljer förstås att skriva rubrik på det som vi tror lockar flest till läsning utan att vinkla för hårt. /Helena
Inlagt av J tis, 2017-06-20 23:18
@Marianne: Ett inslag som anmäls till Granskningsnämnden kan få något av följande utfall: * Ej prövat * Avskrivning * Friade * Kritiserat (men friat) * Fällt Det är inget konstigt att tidningen Journalisten rapporterar om att ett inslag kritiseras eller fälls. Det är nämligen en mindre sensation när det händer. Endast 5% av alla inslag som anmäls till nämnden får något av de två utfallen. Man kan ha synpunkter både på GRN-beslutet och tidningen Journalistens selektiva försvar av det fria ordet men rubriken till just denna artikel, "Aktuellts intervju med Nya Tider kritiseras", är helt korrekt och utan några anmärkningar. @Helena: Jag har som sagt inga anmärkningar på rubriken till just den här artikeln, men att du som chefredaktör uppger att ni formulerar rubriker för att de ska "locka till läsning" är oroväckande. Rubriker ska enbart formuleras för att tydligt och neutralt återspegla innehållet för läsaren. Det ska varken "vinklas för hårt" eller ens vinklas ALLS! Formuleringsambitionen vid rubriksättningen som du ger uttryck för i din kommentar kan utgöra en del av förklaringen till journalisters låga förtroende hos allmänheten. Vissa journalister verkar tro att journalistiken finns där för dem själva: För att påverka och för att tjäna pengar med rubriker som lockar klick. Allmänheten å andra sidan förväntar sig att journalistiken ska tjäna dem och samhället som helhet med objektiv och relevant information. När dessa hamnar i konflikt med varandra, och de gör de när rubriker utformas för att "locka till läsning", så sviker journalistiken läsaren. En tidning som bär namnet Journalisten borde föregå med gott exempel och det minsta man kan begära är ett strikt förbud på redaktionen mot att vinkla rubriker. Jag föreslår att du med omedelbar verkan omformulerar tidningens rubriksättningspolicy och påbörjar den långa och mödosamma resan till ett återvunnet förtroende. Världen behöver hederliga journalister idag kanske mer än någonsin. Våga ta det ansvaret! Våga ta på er ledartröjan!
GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies