Afghansk journalist får stanna i Sverige

24 januari, 2014

En 25-årig man från Afghanistan som jobbat som journalist och som tolk åt de svenska ISAF-styrkorna, får permanent uppehållstillstånd i Sverige efter att först ha nekats detta av Migrationsverket.

Journalisten har under 2009 och 2010 arbetat som tolk mellan ISAF-styrkor och afghanska styrkor. Han har också tolkat mellan befolkningen och journalister samt arbetat på både lokal- och rikstäckande radio i Afghanistan som journalist.

Under arbetet har han återkommande blivit hotad av talibanrörelsen, via telefon och brev och han utsattes 2011 för ett misslyckats kidnappningsförsök. Efter det flydde han till Sverige.

Migrationsverket avslog hans ansökan om permanent uppehållstillstånd med motiveringen att journalisten kunde undkomma hotbilden genom att bosätta sig i en annan del av Afghanistan (så kallad internflykt). Journalisten överklagade beslutet till Migrationsdomstolen som nu upphävt Migrationsverkets beslut och ger mannen permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Domstolen anser att Migrationsverkets antagande att det skulle räcka med att flytta till en annan del av Afghanistan för att undkomma talibanrörelsen är felaktigt, eftersom talibanrörelsen är en rikstäckande organisation.

Dessutom, konstaterar domstolen, har journalisten blivit hotad upprepade gånger i Herat, som är en av de två möjliga tillflyktsorter som Migrationsverket pekat ut som ”säkra” för journalisten. Mannen lämnade Herat just på grund av hoten, och trots detta har hoten mot honom fortsatt.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies