Mer makt till frilansar på kongressen

5 mars, 2021

Journalistkongressen 2021 Nu inleds nomineringsprocessen för ombud till Journalistförbundets högsta beslutande organ, kongressen, i oktober. Antalet valkretsar har mer än halverats jämfört med kongressen 2018, och frilansar och förlagsjournalister får mer makt än någonsin på årets kongress.

Kongressen är Journalistförbundets högsta beslutande organ och fastställer vad förbundet ska arbeta med under nästa kongressperiod. Kongressen hålls i oktober, och den blir i år helt digital. Nu inleds nomineringsprocessen för ombuden till Journalistförbundets kongress och i maj hålls kongressombudsval.

Förra kongressen i april 2018 ändrades Journalistförbundets stadgar och de tidigare distrikten upplöstes. I stället utses ombuden inom valkretsar vars indelning beslutats av förbundsstyrelsen. De tidigare 22 distrikten har ersatts av tio valkretsar som får olika antal ombud beroende på antal yrkesaktiva medlemmar. Totalt utses 111 ombud till kongressen.

Den största valkretsen är FOOJ, med 23 ombud. FOOJ står för Intresseföreningen för Förlags-, Organisations- och Offentliganställda Journalister och är en sammanslagning av tre tidigare distrikt: Ekendistriktet, Förlagsdistriktet och OJ-distriktet. De hade sammanlagt 20 ombud på kongressen 2018, och får alltså ett större inflytande än tidigare.

Även Frilans Riks, som organiserar landets frilansjournalister, får mer makt i förbundets högsta beslutande organ. 2018 hade frilansarna 16 ombud, i år blir de 18.

Valkretsen Radio & tv får 16 ombud på kongressen, vilket är två fler än 2018.

Valkretsen Dagspress, som omfattar dagstidningar i Stockholm och Uppsala samt TT, tappar två ombud jämfört med 2018 och får 13 ombud på kongressen 2021.

Den minsta valkretsen är Gotland, med ett ombud, som representerar 65 organiserade journalister på ön.


Fakta

Journalistförbundets kongress 2021
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och hålls ungefär vart tredje år. Årets kongress blir digital och äger rum den 6-7 oktober. Totalt ska 111 ombud väljas från tio valkretsar. Nomineringstiden är öppen till den 1 april, och ombudsvalet hålls den 4-18 maj via förbundets hemsida.

Journalistförbundets valkretsar och ombud
FOOJ: 23 ombud (förlags-, organisations- och offentliganställda journalister)
Frilans Riks: 18 ombud
Radio & tv: 16 ombud
Dagspress: 13 ombud
Södra: 9 ombud
Västra: 9 ombud (Västra Götaland, Halland)
Mellersta: 8 ombud (Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland, Närke)
Norra: 7 ombud (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)
Östra: 7 ombud (Småland, Sörmland, Östergötland)
Gotland: 1 ombud

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies