Oenig nämnd fäller SVT för inslag om välgörenhet

23 juni, 2020

GRN-beslut Två icke namngivna skuldsatta privatpersoner som samlade in pengar till välgörenhet kunde identifieras i ett inslag i SVTs lokala nyheter i Blekinge, som därför fälls av Granskningsnämnden.

I oktober förra året sände SVT Blekinge ett inslag om två privatpersoner som samlat in kläder, mat och pengar till behövande via sociala medier och använt sina privata bankkonton för insamlingen. Båda hade privata ekonomiska problem och en av dem hade skulder hos Kronofogden. I inslaget namngavs aldrig personerna, däremot nämndes insamlingen med namn, vilket gjorde att de två personerna kunde identifieras.

Granskningsnämnden anser att inslaget strider mot bestämmelsen om respekt för privatlivet och fäller SVT Blekinge.

Tre av de sju ledamöterna i nämnden är skiljaktiga och anser att inslaget ska frias eftersom de två privatpersonerna har varit väl kända och positivt uppmärksammade för sitt insamlingsarbete, och att de själva valt att blanda sin privata ekonomi med insamlingen och inte medgivit någon insyn. ”Det handlar om en välgörenhet som bygger på förtroende och då måste de ansvariga kunna granskas offentligt”, skriver de tre skiljaktiga ledamöterna.

GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies