UR klarar uppdraget utan anmärkning enligt GRN

18 juni, 2020

UR uppfyller sitt public service-uppdrag utan anmärkning och SR respektive SVT uppfyller uppdraget i stort. Det anser Granskningsnämnden för radio och tv.

Granskningsnämnden har bedömt om SR, SVT och UR levt upp till kraven regeringen ställt under 2019. För andra året i rad uppfyller UR sitt public service-uppdrag utan anmärkning. SR och SVT uppfyller sina uppdrag i stort, men nämnden har funnit vissa brister. SR och SVT har endast delvis redovisat hur uppdragen fullgjorts när det gäller produktivitet, och SVT brister när det gäller kravet att prioritera tillgängligheten till program för unga med funktionsnedsättning.

Årets bedömning är den sista i den tillståndsperiod som sträckte sig mellan 2014 och 2019, och nämnden anser att det går att se en mycket positiv utveckling under perioden. Nämnden fann brister i ett trettiotal avseenden verksamhetsåret 2014, motsvarande siffra för 2019 är tre.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies