Vilka konsekvenser får en erinran?

21 september, 2020

Jag har fått en erinran. Innebär det att jag riskerar bli uppsagd nu?

En erinran är en varning där arbetsgivaren klargör för en anställd att en handling eller ett specifikt beteende uppfattas som oacceptabelt. Syftet är att den anställde ska få en möjlighet att korrigera ett dåligt beteende. För att bli uppsagd av personliga skäl krävs saklig grund, och bevisbördan ligger på arbetsgivaren. Det innebär att arbetsgivaren måste kunna visa att denne påtalat att beteendet varit oacceptabelt och att det är klargjort för den anställde att upprepning kan leda till uppsägning. Har du fått en erinran bör du omedelbart ta kontakt med en facklig representant.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies