Vilka extraknäck är egentligen okej att ha?

20 november, 2023

Vilka jobb kan jag ta vid sidan av min heltidstjänst på en redaktion? Har chefen verkligen att göra med vad jag gör utanför arbetstid?

I och med din anställning finns en ömsesidig lojalitetsplikt mellan dig och företaget. Det innebär att du och företaget inte får agera på ett sådant sätt att det kan medföra skada för den andra parten. För dig betyder det att du inte kan ta ett jobb eller uppdrag som skulle kunna innebära att din eller din arbetsgivarens journalistiska integritet kan ifrågasättas. I kollektivavtalen finns lojalitetsplikten förtydligad i en egen paragraf. Där framgår att en anställd inte utan särskilt tillstånd får medverka i annat massmedium och inte heller åta sig uppdrag som konkurrerar med arbetsgivaren. Ett sådant tillstånd ska ges skriftligt. Eftersom eventuella sidoverksamheter inte får skada arbets­givaren behöver även bisysslor av mer ­omfattande slag först diskuteras med arbetsgivaren. Se till att du får på pränt om du fått ett medgivande av din chef att bedriva en sidoverksamhet.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies