Vad menas med förskottssemester?

26 augusti, 2021

Hur funkar det med förskottssemester?

Det vanligaste är att semesteråret löper under tiden 1 april till 31 mars och att du först tjänar in semester för att sedan det påföljande semesteråret kunna vara ledig med bibehållen lön. Enligt semesterlagen har du rätt att vara ledig minst 25 dagar per år. Även om du inte hunnit tjäna in semesterlön har du rätt till ledigheten. Semestern kan alltså helt eller delvis vara obetald det första året. För att du som nyanställd trots allt ska kunna ta semester på samma villkor som alla andra kan arbetsgivaren välja att betala semesterlön i förskott.
    Säger du upp dig själv inom fem år har arbetsgivaren då rätt att kvitta den semesterlön som du fått i förskott mot intjänad semesterlön som ännu inte betalats ut. Arbetsgivaren får alltså bara kvitta mot semesterlön, inte lön i övrigt. Men har det gått mer än fem år sedan du anställdes din sista anställningsdag har arbetsgivaren inte längre rätt att kvitta förskottssemestern.
     Samma sak gäller om du tvingas sluta på grund av sjukdom eller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies