Vad gäller för sjuklön som visstidsanställd?

28 augusti, 2023

När har man rätt till sjuklön som visstidsanställd?

Rätten till sjuklön från arbetsgivaren gäller från första anställningsdagen. Har man en anställning som är avtalad att vara kortare än en månad, exempelvis som springvikarie, inträder rätten först efter det att man varit anställd hos samma arbetsgivare 14 dagar i följd. Du får tillgodoräkna dig alla dagar som du varit anställd hos samma arbetsgivare så länge det inte varit ett uppehåll mellan anställningarna som varat längre än 14 dagar. Med andra ord, har du varit inhoppsvikarie vid samma företag i sammanlagt 15 dagar och det inte varit något uppehåll på två veckor eller mer mellan någon av dessa anställningsdagar så är du alltså kvalificerad till sjuklön. Har du sedan ett längre uppehåll än 14 dagar i anställningarna hos arbetsgivaren behöver du återkvalificera dig, antingen på samma sätt igen eller genom en överenskommelse om en anställning som ska vara mer än en månad.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies