Vad är en vild strejk?

12 juni, 2023

Vad innebär en vild strejk?

I Sverige är det en grundlagsskyddad rättighet för fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden för att få till stånd bättre villkor genom kollektivavtal. Samma rätt har arbetsgivarorganisationer. Det finns också en begränsad möjlighet för fackförbunden att vidta kortvariga politiska stridsåtgärder. 

Men stridsrätten har också vissa begränsningar. När det finns giltigt kollektivavtal på en arbetsplats gäller fredsplikt, alltså att varken arbetsgivaren eller arbetstagarna kan vidta stridsåtgärder. I stället ska tvister då lösas genom förhandlingar. Ett undantag från fredsplikten även när det finns ett gällande kollektivavtal vid arbetsplatsen är om företaget inte betalat ut löner. Då är det tillåtet för facket att genomföra en indrivningsblockad. När kollektivavtalen löpt ut är det också regelrätt att vidta stridsåtgärder för att driva igenom sina krav.

”Vild strejk” betyder att anställda strejkar utan fackets stöd och går därmed in under det som lagen kallar för olovliga stridsåtgärder. Personer som deltar i otillåtna stridsåtgärder kan bli skadeståndsskyldiga.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies