Stämmer det att EU förbjudit fulavtalen?

8 maj, 2023

Jag jobbar som frilans och har hört att EU har förbjudit alla fulavtal. Stämmer det?

Sedan årsskiftet gäller ny lagstiftning i Sverige som ska säkerställa att upphovsmannen, oavsett hur avtalet är formulerat, ska få ersättning när materialet återanvänds. Enligt de nya reglerna har upphovsmannen rätt till en skälig ersättning. Så om materialet återanvänds och därför genererar mer intäkter än vad som antogs när den ursprungliga överenskommelsen om ersättning gjordes kan det innebära en rätt till en högre betalning till upphovsmannen. Det kan också vara så att ett upphovsrättskyddat material genererar mer intäkter än vad bedömningen var när materialet ursprungligen överläts och överenskommelse om storleken på ersätt­ningen bestämdes, och också då ska köparen betala en skälig ersättning i förhållande 
till intäkterna. 

Fulavtal kallas överenskommelser som är formulerade så att köparen av exempelvis ett reportage eller en bild erhåller rätten att obegränsat använda materialet i egna publikationer och fritt sälja det vidare utan ersättning till upphovsmannen. Viktigt att påpeka är därför att ändringen i lagstiftningen inte påverkar rätten till användning men väl ersättningsnivån.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies