Spelar direktövergång roll för min Las-tid?

4 maj, 2021

Vad innebär direktövergång? Jag har förstått att det är något som spelar roll när man ska räkna ”Las-tid”.

Vid beräkning av anställningstid, exempelvis för att avgöra uppsägningstidens längd eller om man har företrädesrätt till återanställning, så ska all tid man varit anställd vid företaget räknas. Det oavsett om det rört sig om visstidsanställningar eller tillsvidareanställningar och när i tiden du jobbat på företaget. (Undantaget är inom public service där man som praktikant eller programanställd inte kan tillgodoräkna sig anställningstiden som företrädesrättsgrundande.)

Om man byter arbetsgivare inom samma koncern och anställningarna ligger i direkt anslutning till varandra får man vid beräkning av anställningstiden på det senare företaget räkna med tiden man var anställd hos den förra arbetsgivaren. Detta brukar kallas direktövergång.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies