Ska skyddsombud informeras?

28 februari, 2017

Jag är skyddsombud på min arbetsplats. Det planeras för en omorganisation och MBL-förhandlingarna pågår för fullt. Men ska inte jag som skyddsombud informeras också?

Det ska du absolut. Arbetsmiljölagen 6 kap, 4 § säger att skyddsombudet ska delta vid planering av bland annat ny arbetsorganisation och nya arbetsprocesser och arbetsmetoder. Skyddsombudet ska involveras i varje skede av planeringen som har betydelse av arbetsmiljösynpunkt – vilket inte sällan betyder att skyddsombudet ska vara med på ett tidigare stadium än vid tidpunkten för inledandet av MBL-förhandlingar. Arbetsgivaren ska riskbedöma den nya organisationen, och även där samverka med dig. MBL-förhandlingen kan samordnas med arbetsmiljöarbetet. Den arbetsgivare som inte involverar ett skyddsombud riskerar att behöva betala skadestånd.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies