Måste jag uppge min diagnos?

29 november, 2016

Jag är sjukskriven och ska lämna in mitt sjukintyg till arbetsgivaren. Måste jag uppge vilken diagnos jag har?

Enligt lagen om sjuklön är du inte skyldig att uppge diagnos i ditt sjuklöneintyg till arbetsgivaren. Om det senare blir tal om rehabilitering och arbetsanpassning, så är du i detta skede skyldig att medverka till att arbetsgivaren får de uppgifter som behövs för att till exempel klarlägga ditt rehabiliteringsbehov och avgöra vilka insatser som behövs för att du ska kunna återgå i arbete.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies