Måste jag jobba hemma om jag är ovaccinerad?

13 oktober, 2021

Har min arbetsgivare rätt att tvinga mig att jobba hemifrån om jag inte är vaccinerad?

Nej, arbetsgivarens möjligheter att omplacera en arbetstagare gäller inte ditt hem om du inte själv föreslår det. Arbetsgivaren har ett ansvar att undanröja risker i arbetsmiljön, exempelvis smittspridning, men det kan ske på olika sätt. Om en åtgärd dessutom skulle kunna innebära ett intrång i den personliga integriteten måste den åtgärden motiveras särskilt. Det är inte heller tillåtet att särbehandla en anställd om det innebär negativa följder för den enskilde.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies