Måste jag göra ett personlighetstest?

3 mars, 2020

Vår arbetsgivare vill att vi ska genomgå personlighetstest för att vi ska fungera bättre som grupp. Kan chefen verkligen kräva att jag gör testet?

Alla uppgifter som kan härledas till en levande person är i lagens mening personuppgifter. För att få behandla personuppgifter krävs rättslig grund. Den rättsliga grund som arbetsgivaren möjligen skulle kunna luta sig mot är intresseavvägning – alltså om arbetsgivarens intressen väger tyngre än den anställdes rätt till skydd. Finns det andra sätt att arbeta med arbetsmiljön och gruppen som inte innebär att integritetskänsliga uppgifter behandlas kan det vara svårt att hävda att just ett personlighetstest är nödvändigt.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Journalisten-podden

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies