Kan jag som jobbar med radio söka förbundets stipendier?

8 maj, 2023

Kan också jag som är radiojournalist söka Journalistförbundets centrala stipendier?

Majoriteten av stipendierna som man kan söka via Journalistförbundet finansieras genom upphovsrättsmedel kopplat till texter och stillbilder. Behörig att söka är personer som under de senaste tre åren producerat upphovsrättsskyddat material som genererar upphovsrättsersättning till organisationen Bonus copyright access. Det vill säga de som fått texter och/eller bilder publicerade i tryckta svenska tidningar eller tidskrifter, i svenska böcker eller på svenska webbplatser. Vilken arbetsgivare du har spelar ingen roll så länge något av dessa kriterier uppfylls. Just etermedieinslag omfattas inte, däremot kan en skriven text eller stillbild på exempelvis Sveriges radios hemsida ge rätt att ansöka. 
 

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies