Kan jag bli uppsagd när jag pluggar?

8 maj, 2023

Sedan några månader är jag tjänstledig för studier. Nu har jag förstått att det kan komma att bli uppsägningar på mitt företag. Hur fungerar det, kan man bli uppsagd medan man är tjänstledig?

Uppsägningar från arbetsgivarens sida ska alltid föregås av förhandling. Normalt sett sköter den lokala journalistklubben detta, om det finns en sådan. Först när förhandlingarna är avslutade står det klart vilka personer som kommer att sägas upp och hur villkoren kommer att se ut. Det finns inget som hindrar arbetsgivaren från att säga upp personer som är tjänstlediga, och uppsägningstiden räknas på samma sätt som för övriga anställda. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala uppsägningslön under uppsägningstiden för tid du är tjänstledig. Är du tjänstledig på deltid, ska förstås uppsägningslön betalas ut för den del som du inte är tjänstledig. För föräldralediga skiljer sig reglerna något genom att uppsägningstiden för personer som är föräldralediga vid uppsägningstillfället börjar räknas först från den första dag de är tillbaka i tjänst.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies