Kan arbetsgivaren bestämma att vi inte får jobba hemifrån?

3 april, 2023

Under pandemin fick vi jobba helt eller delvis hemifrån, men sen togs den möjligheten helt bort. Kan arbetsgivaren göra så här?

Att kunna arbeta hemifrån har sina fördelar men det finns också fallgropar. Mycket av regelverket är utformat utifrån att man går till sin arbetsplats på morgonen och åker hem vid arbetsdagens slut, men när det inte längre ser ut så blir det i viss mån otydligt, exempelvis vilka försäkringar som gäller eller hur arbetsgivaren kan ta sitt arbetsmiljöansvar. Som princip bestämmer arbetsgivaren när, var och hur arbetet ska utföras men genom dialog kan ni säkert hitta lösningar som fungerar för både arbetsgivaren och de anställda.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies