Jag får ont i huvudet av alla videomöten – vad kan jag göra?

27 februari, 2023

Sedan pandemin har det blivit fler videomöten och mer tid generellt framför datorn. Nu börjar jag få problem med synen och ont i huvudet, vad kan göras åt det?

Eftersom vi är olika som individer ska arbetet anpassas efter var och en i 
den mån det är möjligt. Det kan finnas olika anledningar till att du får besvär. Kanske din arbetsställning gör att du spänner dig eller att vissa muskler belastas statiskt? Är belysningen anpassad för arbete vid bild­- skärm? Så snart du känner av besvär ska du kontakta din chef och höra dig för kring vilken hjälp som finns att få. Kanske det handlar om enkla lösningar som att variera arbetsställningen över dagen, att ta pauser eller så kanske du behöver fysiska hjälpmedel. Du har också rätt att få synundersökning och 
vid behov terminalglasögon bekostade av arbetsgivaren. Saknar arbetsgivaren själv de kunskaper som krävs kring exempelvis ergonomi ska företaget bekosta rätt kom­pe­tens, exempelvis genom företagshälsovård. I Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) framgår vilka krav arbetsgivaren behöver uppfylla.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies