Jag blir hotad, vad ska jag göra?

11 april, 2017

Jag har mottagit flera hot via sociala medier efter artiklar som jag skrivit för tidningen jag jobbar på. Vad ska jag göra?

Hot ska alltid polisanmälas så fort som möjligt, oavsett i vilket sammanhang de framförs. Du kan anmäla alla händelser som du anser hotfulla eller kränkande. Det finns ingen händelse som är ”för liten”. Din arbetsgivare (eller uppdragsgivare om du är frilans) bör göra polisanmälan. Om arbetsgivaren saknar säkerhetsrutiner rekommenderar vi att de går igenom Journalistförbundets riktlinjer för att förebygga hot mot journalister. Finns det skyddsombud eller fackklubb ska de involveras i arbetet, annars kan också Journalistförbundets kansli centralt hjälpa till.  Arbetsmiljölagen har flera bestämmelser om förebyggande arbete mot hot, så det är något som arbetsgivaren är skyldig att arbeta med enligt lag.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies