Hur utser vi ett nytt skyddsombud?

3 juni, 2021

Vårt skyddsombud ska sluta. Hur gör vi för att utse ett nytt? Måste skyddsombud väljas vid klubbens årsmöte?

Valet av skyddsombud ska ske demokratiskt eftersom det är ett förtroendeuppdrag. Om inte stadgarna i just er klubb säger annat går det bra att välja skyddsombudet vid ett vanligt medlemsmöte. Kalla till mötet i god tid och berätta att val av skyddsombud ska ske så att medlemmarna har möjlighet att nominera kandidater. Se till att valet protokollförs. Mandatperioden är normalt tre år. På företaget som saknar kollektivavtal är det de anställda som utser skyddsombud istället för fackklubben. Kalla i sådant fall samtliga anställda till mötet där valet ska genomföras, och skriv ett dokument där det framgår vem som valts och för vilket skyddsområde. Alla som deltagit bör godkänna valet genom att skriva under handlingen. När valet är klart ska arbetsgivaren meddelas skriftligen.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies