Hur ser ändringen om ”skavande” löner ut?

28 augusti, 2023

Vad jag förstår ska löneavtalet ha ändrats så det ska bli lättare att lyfta löner som klubben tycker skaver. Hur ser den ändringen ut?

I löneprocessen som är en del av Journalistförbundets kollektivavtal med Medieföretagen har vi nu kommit överens med motparten om en skrivning som innebär att arbetsgivaren eller Journalistklubben redan i steg 1 av löneprocessen ska kunna diskutera löner som man tycker hamnat snett i lönestrukturen. Exempelvis kan det finnas grupper som fått förändrade arbetsuppgifter över tid men som kanske inte kompenserats lönemässigt för det ökade ansvaret detta inneburit. Då är det viktigt att så tidigt som möjligt i lönerevisionen prata om detta och komma överens om hur det ska åtgärdas.

En annan justering som gjorts i löneavtalet är att det tydliggjorts att mål- och utvecklingssamtalet hänger samman med lönesamtalet där dessa båda samtal, som i avtalet benämns ”dialogen”, är beroende av varandra för att den enskilde medarbetaren ska veta hur han eller hon kan påverka lönen. Det är nu också tydligare uttryckt att ingångslöner ska sättas enligt principerna för lönesättning i löneavtalet.
 

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies