Hur gör vi om vi vill jämföra våra löner?

20 november, 2023

Vi skulle vilja kunna jämföra våra löner på vårt jobb. Vi är för många för att alla ska kunna fråga varandra. Hur löser vi det?

Att kunna jämföra sin lön med andra är ett viktigt instrument för att främja en positiv löneutveckling. Det är vanligt att Journalistklubbarna håller en så kallad ”öppen löneklubb” som bygger på fri­villighet. Av dataskyddsskäl behöver klubben inhämta samtycke från medlemmarna. Premisserna för den öppna löneklubben är att de som anmält sig till att vara med får sina löner uppförda på en lista som sedan kan användas för att göra jämförelser. Vill en medlem i den öppna löneklubben veta hur löneläget ser ut för andra personer med liknande befattning kan personen i fråga gå till den ansvarige personen i den öppna löneklubben och be om att få se hur lönerna ser ut. Det är viktigt att person­uppgifterna behandlas mycket varsamt och uppgifterna ska inte spridas vidare. Vill din arbetsplatsklubb starta en öppen löneklubb rekommenderar vi att ni hör av er till Journalistförbundets rådgivning.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies