Hur fungerar det att adjungera någon till vår klubbstyrelse?

3 april, 2023

Vi behöver ta in extra kraft i vår klubbstyrelse. Hur fungerar det med adjungering?

Den lokala fackliga verksamheten bedrivs normalt av journalistklubben, eller klubbsektionen om sådan finns, men ibland kan det uppstå ett behov att ta in ytterligare personer som kan bidra i styrelsearbetet. Exempelvis kan det behövas tillskott av en viss kompetens vid ett visst tillfälle. Då kan styrelsen adjungera in en person som normalt sett alltså inte är ledamot i styrelsen. Den adjungerade har då rätt att delta i styrelsearbetet, till exempel genom att delta i diskussionerna och lägga förslag, men saknar däremot rösträtt. 

Det går också att genom adjungering ta in en person utanför styrelsen för att delta vid förhandlingar för klubbens räkning. Det är viktigt att klubben meddelar arbetsgivaren att en person blivit adjungerad för att denne ska omfattas av förtroendemannalagen.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies