Har vikarier också rätt till lönerevision?

12 juni, 2023

Som vikarie undrar jag om jag rätt att vara med i lönerevisionen? Jag arbetar på ett företag som har kollektiv­avtal med Journalistförbundet.

I våra kollektivavtal omfattas samtliga medlemmar som är an- ställda vid ett visst datum och vars löner inte är fastställda i det kommande löne­- årets nivå. Det gäller normalt oavsett om du är tillsvidareanställd eller visstidsanställd och även sjukskrivna och föräldralediga ska omfattas. Är du anställd den 31 mars och din lön inte redan satts i 2023 års nivå ska du alltså ingå i lönerevisionen. Det finns något enstaka kollektivavtal med andra regler, så kontakta den lokala journalistklubben för att höra hur det ser 
ut hos just er.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies