Har vi rätt att få veta mer om tilltänkt chef?

21 september, 2020

Journalistklubben ska förhandla tillsättningen av en ny chef men företaget vill bara berätta namnet på slutkandidaten. Vilken information har vi i klubben rätt till?

I en förhandling i samband med en chefstillsättning har fackklubben enligt rättspraxis (AD 1981 nr 45) rätt att ta del av hela det faktaunderlag som arbetsgivaren har tillgång till för att fatta beslut. Klubben ska ha tillräcklig information för att kunna ställa relevanta frågor och ta ställning till arbetsgivarens förslag. Då uppgifterna kan vara känsliga kan förhandlingen ske under tystnadsplikt. Vissa chefstjänster som är kopplade till det opinionsbildande uppdraget kan däremot vara undantagna.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies